Romana Junkerová: Je mi ctí, že jsem mohla prezentovat naši katedru dějin umění

Romana Junkerová (zleva) získala ocenění za práci s názvem Druhý Zlín. Architektonické stopy firmy Sigma v Lutíně. Cenu získali také Jakub Straka a Štěpánka Grunová.
Fotogalerie: Adéla Vymazalová
Úterý 16. květen 2023, 12:45 – Text: Milada Křížková Hronová

Romana Junkerová, Štěpánka Grunová a Jakub Straka, to jsou jména vítězek a vítěze celostátní soutěže Paragone. V rámci Evropy unikátní dvoudenní setkání studentů dějin umění se letos uskutečnilo v Uměleckém centru Univerzity Palackého.

Soutěž Paragone je určena studentům bakalářských a navazujících magisterských studijních programů dějin umění v České republice. Vznikla na Univerzitě Palackého v roce 2014 ze studentské iniciativy k poctě profesora Milana Tognera a má charakter dvoudenní konference. Od té doby se každoročně koná na jedné z kateder, kde se v ČR systematicky studují dějiny umění.

„Jsme velmi rádi, že všechny ostatní katedry dějin umění v republice přijaly naši iniciativu Paragone za vlastní a daří se nám ve vzájemné spolupráci v oboru soutěž uskutečňovat s cílem podporovat formování nové generace odborníků pečujících o umělecké dědictví České republiky,“ uvedla Jana Zapletalová, vedoucí katedry dějin umění FF UP, která letošní ročník připravila. 

Během setkání představilo v Uměleckém centru UP výsledky svého bádání dvanáct studentů a studentek, a to vždy v patnáctiminutových prezentacích. Jejich úroveň i multidisciplinaritu komise vyzdvihla v závěrečném hodnocení.

„Milan Togner, který založil katedru dějin umění FF UP na počátku devadesátých let a na jehož počest nese celá soutěž jméno, by měl určitě radost, že se každoročně setkávají studenti dějin umění, aby prezentovali výsledky své práce, vzájemně konfrontovali své názory, zjištění, metody práce a navzájem se v přátelské atmosféře obohacovali,“ doplnila Jana Zapletalová.

Ceny (bez rozdílu pořadí) si letos odnesli tři studující: Jakub Straka za práci Němci a Lidice: Příběh umění a Štěpánka Grunová, která za své dílo s názvem  Patronát na ‚periferii‘. Geraský opat Paul Gratschmayer a jeho umělci získala i cenu soutěžících (oba z FF MU v Brně). Třetí vítězkou se stala Romana Junkerová z Filozofické fakulty Univerzity Palackého, a to za práci Druhý Zlín. Architektonické stopy firmy Sigma v Lutíně.

„Je mi ctí, že jsem mohla prezentovat univerzitu a naši katedru dějin umění na takto významné odborné soutěži, kde byla úroveň kvality ostatních soutěžních příspěvků vskutku vysoká. A samozřejmě mám radost z dobře odvedené práce. Finanční odměnu použiji na pořízení odborné uměnovědné literatury,“ řekla Romana Junkerová.

V oceněné práci, která přinesla přelomový objev, se zaměřila na meziválečnou průmyslovou architekturu v Lutíně, spojenou s firmou Sigma na výrobu čerpadel.

„Impulzem pro bádání mi byla jedna z budov patřící k továrně Sigmundů, která nápadně připomíná stavby pro firmu Baťa ve Zlíně a nerealizovaný regulační plán Lutína od architekta Františka Lýdie Gahury. Snažila jsem se najít nějakou paralelu mezi Lutínem a Zlínem,“ dodala oceněná studentka navazujícího studia Teorie a dějiny výtvarných umění. Její badatelskou otázkou bylo, zda lze Lutín považovat za druhý Zlín, který přebíral zavedený americký model standardizace výroby od Tomáše Bati, či zda se jednalo o další autonomní průmyslovou strukturu, která čerpá know-how i z jiných zdrojů.

„Tím přelomovým objevem je myšleno potvrzení autorství Františka L. Gahury u několika veřejných staveb v Lutíně, které jsem stanovila na základě signovaných architektonických plánů. Jedná se o úřednické dvojdomky, internáty pro svobodné, budovu pošty, konsumu, četnické stanice a zejména společenského domu, jenž je tak podle mě jediným Gahurovým realizovaným společenským domem vůbec,“ doplnila Romana Junkerová.

Komise udělila i dvě čestná uznání, a to Veronice Soukupové (UMPRUM Praha) za práci Textilie jako nástroj „socialisace vkusu“: Jaroslava Vondráčková a otázky nového životního slohu na přelomu 40. a 50. let 20. století. Druhé čestné uznání si odnesla Denisa Michalinová (FF JČU) za práci Umělé světlo jako médium aktivace i pasivizace subjektu v současném českém umění.

„Děkuji za dva krásné dny. Byly přínosné, podnětné a přinesly spoustu zajímavých informací. Velmi si cením toho, že jste se snažili najít vztahy, kontexty, souvislosti. Bylo to velmi poutavé,“ shrnula Štěpánka Bieleszová za Uměleckohistorickou společnost, která soutěž symbolicky zašťiťuje. 

Cílem a posláním celostátní soutěže Paragone je umožnit studentům bakalářských a navazujících magisterských programů Teorie a dějiny umění z různých univerzit v České republice představit výsledky svého bádání a v kolegiální a přátelské atmosféře se v diskuzích konfrontovat se studujícími z jiných pracovišť. Letos dvoudenní konferenci v Auditoriu Maximu UC UP zahájil i rektor UP Martin Procházka, který ve své krátké řeči připomněl 450. výročí olomoucké univerzity. V příštím roce se dvoudenní konference uskuteční v prostorách Katolické teologické fakulty UK v Praze.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)