S přípravou plánu městské mobility v Olomouci pomůže i univerzita

Ilustrační foto
Zdroj: archiv PřF
úterý 24. leden 2017, 8:00 – Text: Martina Šaradínová

Do přípravy plánu udržitelné městské mobility v Olomouci se zapojí i Univerzita Palackého. Jejím zástupcem v Řídicí skupině je vedoucí katedry geoinformatiky přírodovědecké fakulty Vít Voženílek.

„Mojí rolí bude zejména předávat informace z dosavadních výzkumů, které spočívaly například v analýze parkování, analýze preferencí v chování obyvatel nebo se zabývaly informačními technologiemi v dopravě. Současně přispěji jakýmsi odborným dohledem při formulování dalších studií,“ objasnil svoji úlohu profesor Voženílek.

Dokumentem, jehož cílem je bezpečnější a šetrnější doprava, se dosud zabývali zástupci města a magistrátu spolu s Centrem dopravního výzkumu. „Univerzitu Palackého vnímáme jako jeden z nejvýznamnějších subjektů v regionu, nejen z pohledu instituce s velkým množstvím zaměstnanců a studentů, kteří mají nemalý vliv na mobilitu ve městě, ale i z pohledu partnera, který nám může pomoci po odborné stránce s realizací projektu,“ odůvodnil přizvání zástupce univerzity náměstek primátora Aleš Jakubec.

Přípravou plánu udržitelné mobility se město Olomouc intenzivně zabývá od roku 2015. Plán má umožnit maximální soulad mezi potřebami obyvatel a jednotlivými typy dopravy ve městě. „Plán bude identifikovat strategické cíle, akce a opatření, která napomohou narůstající dopravu v městských a příměstských oblastech učinit bezpečnější a šetrnější vůči městskému životnímu prostředí,“ vysvětlil Jakubec. V současnosti je zájemcům k dispozici také modernizovaná webová stránka.