Sedmdesát pedagogů přijede na Letní školu výchovy k občanství, demokracii a evropanství

Prof. Vladimíra Dvořáková (na snímku vlevo) bude i letost přednášet na Letní škole výchovy k občanství, demokracii a evropanství.
Foto: archiv katedry společenských věd PdF UP
čtvrtek 10. srpna 2017, 07:54 - Text: Milada Hronová

Především formování občanské společnosti v České republice po roce 1989 se v druhé půli srpna bude na pedagogické fakultě věnovat zhruba sedmdesátka učitelů a učitelek společenskovědních předmětů a dějepisu základních a středních škol. Na Letní škole výchovy k občanství, demokracii a evropanství se v přednáškách a workshopech setkají jak s politology Petrem Justem a Vladimírou Dvořákovou, tak s filozofem Janem Sokolem a publicistou Václavem Žákem.

 „Základním cílem a smyslem naší letní školy je seznamovat učitele s nejnovějšími poznatky a trendy v oborových didaktikách. Zároveň se jim každoročně snažíme zprostředkovat hlubší vhled do problematiky související s fungováním, vývojem a perspektivami občanské společnosti, a to nejen v kontextu České republiky,“ řekl za organizaci školy Pavel Krákora z katedry společenských věd pedagogické fakulty.

Čtyřiadvacátý ročník této letní školy, tentokrát s podtitulem Proměny občanské společnosti v zemích Visegrádu po roce 1989 – politika, ekonomika, migrace, se bude věnovat především formování a proměnám občanské společnosti v České republice po roce 1989 v návaznosti na širší středoevropský kontext, a to se všemi pozitivy a zejména negativy, které tento proces provázely a provázejí. Učitelé budou zároveň reflektovat téma právního státu, jeho vývoj, vnímání, zakotvení a respektování, které k funkční a vyspělé občanské společnosti patří.

„V tomto kontextu promluví nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman,“ doplnil Pavel Krákora. Potvrdil, že do Olomouce opět přijede i politoložka Vladimíra Dvořáková, která patří k tradičním přednášejícím této letní školy, a jejíž vystoupení se mezi posluchači vždy těší značnému ohlasu. „Tentokrát si připravila přednášku o obecně negativních stránkách politického a společenského vývoje v České republice v posledních dvou desetiletích,“ řekl Pavel Krákora. Dodal, že aspektům politické kultury, voleb, volebních systémů, role a charakteru občanské společnosti budou věnovány přednášky politologů Petra Justa, Lubomíra Kopečka, Jakuba Charváta a filozofa Jana Sokola.

Program Letní školy výchovy k občanství, demokracii a evropanství každoročně obsahuje i workshopy, během nichž se posluchači seznamují s aktuálními trendy v oblasti didaktiky společenských věd a dějepisu. V posledních několika ročnících je prostor věnován i výuce a interpretaci soudobých dějin.

Letní škola výchovy k občanství, demokracii a evropanství se uskuteční od 20. do 23. srpna a záštitu na ní převzal primátor Olomouce Antonín Staněk. Školu podpořily statutární město Olomouc, Olomoucký kraj, Velvyslanectví USA v Praze a Olomoucké centrum otevřeného vzdělávání. Na jejím pořádání se podílí i Visegradský fond. Tato letní škola je zároveň součástí projektu Sociální, kulturní, etické a politické aspekty migrace v kontextu občanského vzdělávání.  V rámci projektu, na jehož řešení se podílejí rovněž odborníci z Polska, Slovenska a Maďarska, se uskutečnilo i několik mezinárodních sympozií a vědecká konference. Na konci roku 2017 vyjde v Německu odborná vědecká monografie, která má reflektovat aktuální pohledy na problematiku migrace v rámci všech států visegradské čtyřky.