Senátoři probírali personální změny i rekonstrukce

Zasedání Akademického senátu FZV UP.
Foto: Martin Višňa
Pátek 8. listopad 2019, 13:00 – Text: Martin Višňa

Ve stejný den usedli k jednacím stolům senátoři fakulty zdravotnických věd a fakulty tělesné kultury. Zatímco na FZV se senát vyjadřoval k proděkanskému týmu děkana Martina Procházky, na Neředíně byla zásadním tématem zasedání rekonstrukce děkanátu.

Zdeňka Mikšová jako proděkanka FZV pro studium a organizaci, Andrea Drobiličová pro kvalitu a praktické vzdělávání, Jiří Stavovčík pro vnější a zahraniční vztahy a Jiří Vévoda zodpovědný za oblast vědy a výzkumu. Čtveřici proděkanů představil Martin Procházka již před děkanskou volbou jako tým, za kterým si stojí a který má jeho plnou důvěru. A získal si také důvěru členů akademického senátu, kteří při projednávání nominací žádného z proděkanů nerozporovali či nepřipomínkovali. „Přeji vám za celý Akademický senát FZV mnoho zdaru ve vaší práci. Věřím, že bude ku prospěchu celé naší fakulty, a doufám, že i vás bude naplňovat,“ popřál novému vedení předseda senátu Lukáš Merz.

S novým vedením fakulty souvisejí změny na některých dalších postech. Proděkan Jiří Vévoda byl totiž dosud členem fakultního i univerzitního akademického senátu. Novou členkou AS FZV se tak stala Lenka Machálková z Ústavu ošetřovatelství, do uvolněného křesla v univerzitním senátu zasedne Renata Hrubá z Ústavu porodní asistence. Náhradníka budou na FZV hledat za děkana Martina Procházku, který je členem Etické komise UP. „Zvažte, prosím, kdo by mohl tento post zastávat. Měl by to být člověk značných profesních a morálních kvalit, s jistým přesahem do oblastí, které nesouvisejí s naší akademickou obcí,“ vyzval senátory Lukáš Merz, který zároveň poděkoval Martinu Procházkovi za práci v komisi odvedenou.

Na programu měli senátoři FZV také navazující magisterský program Organizace a řízení ve zdravotnictví nebo informace o aktivitách vznikajícího Studentského spolku FZV.  

Akademický senát fakulty tělesné kultury se zabýval zejména rekonstrukcí budovy děkanátu a možnými komplikacemi například při zabezpečení výuky. Na letošní investiční akce, mezi kterými je mimo jiné modernizace auly, navážou v příštím roce další stavební práce. „Čeká nás poslední etapa projektu ERDF, kdy se budou modernizovat zbývající učebny v budově děkanátu, současně se začne s budováním bezbariérového vstupního objektu. To bude velký zásah, změní se umístění hlavního vstupu do budovy. Další akcí pak bude rekonstrukce pracoven děkanátu za zhruba šest milionů,“ přiblížil senátorům chystané stavební akce děkan Michal Šafář.  

Rekonstrukční a modernizační práce zmiňuje také Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti FTK UP na rok 2020. Kromě toho se na fakultě bude v příštím roce připravovat bakalářský studijní program duální kariéry vrcholových sportovců Sportovní specialista nebo se dále bude rozvíjet koncept letních, popřípadě zimních škol. Plán senátoři na svém zasedání schválili. Stejně tak projednali záměr studijního programu Fyzioterapie, který bude dále postoupen ke schválení Vědecké radě FTK. 

Zpět