Simulované jednání institucí EU s úspěšnou účastí Univerzity Palackého

Filip Klumpar jako řecký ministr hovoří ke svým kolegům.
Foto: fk
pondělí 2. říjen 2017, 12:48

Od 18. do 22. září se v brněnském Hotelu Continental konalo simulované jednání institucí Evropské unie. Téměř sedm desítek studentů se v druhém nejlidnatějším městě České republiky sešlo, aby společně diskutovali o návrzích nařízení Evropské komise. V závěru celotýdenního programu došlo k vyhlášení osmi nejúspěšnějších účastníků, mezi nimiž nechyběl ani Filip Klumpar, student oboru Televizní a rozhlasová studia a Žurnalistika FF UP.

Modelové zasedání je finálovou částí projektu Rozhoduj o Evropě, které předcházelo 22 regionálních seminářů po celé České a Slovenské republice. Absolvent některého z těchto seminářů musel následně pro účast na závěrečném simulovaném jednání napsat esej na téma „Jak by měla Evropská unie hovořit s mladými lidmi?“. Ze zaslaných esejí organizátoři následně vybrali ty nejzajímavější.

V Brně se na „půdě Evropského parlamentu a Rady Evropské unie“ jednalo o nařízeních o ochraně osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o evropské pohraniční a pobřežní stráži. Studenti si tak během celého programu měli možnost vyzkoušet, jak probíhá skutečné zasedání těchto dvou orgánů a jaký je celkový legislativní proces v Evropské unii.

Součástí programu byly také strukturované dialogy s osobami s rozhodovací pravomocí. Hovořit s účastníky přijeli například europoslanci Ivan Štefanec, Jiří Pospíšil a Olga Sehnalová, bývalý místopředseda Evropského parlamentu Libor Rouček nebo Martin Hrabálek z Mendelovy univerzity.

Po úspěšném schválení obou nařízení přišlo na řadu předání certifikátů Youthpass, potvrzující účast v projektu, a ke zmiňovanému vyhlášení nejaktivnějších ministrů Rady Evropské unie a poslanců Evropského parlamentu. Na celkovém třetím místě se všech zúčastněných umístil zástupce za Řeckou republiku a student Univerzity Palackého Filip Klumpar z Filozofické fakulty.

-fk-