Stipendium Josefiny Napravilové obdržel za nejlepší prospěch Šimon Borik

Student Šimon Borik a děkan LF UP Josef Zadražil.
Foto: Martin Višňa
Pondělí 13. prosinec 2021, 8:00 – Text: Martin Višňa

Mimořádné stipendium nesoucí jméno odbojářky, válečné veteránky a v neposlední řadě podporovatelky studentů medicíny Josefiny Napravilové za minulý akademický rok získal Šimon Borik. V prvním ročníku studia Všeobecného lékařství dosáhl studijního průměru 1,00.

„Byl jsem opravdu upřímně a mile překvapen, velice si toho vážím. Je to příjemná odměna a významná motivace do dalšího studia,“ řekl oceněný student. „Přechod ze střední školy na medicínu byl poměrně náročný, ale podařilo se mi nějak během prvního měsíce adaptovat a pak už mi ta zátěž přišla normální. Možná to bylo i tou dobou, kdy kvůli epidemii byla zavřená sportoviště a měl jsem zrušené tréninky florbalu,“ dodal s tím, že lékařské podhoubí má v rodině a sám medicínu považuje za střed všeho. Prozatím mu je z medicínských oborů nejbližší interna.

Diplom spojený s finanční odměnou 20 tisíc korun Šimonu Borikovi předal děkan Lékařské fakulty UP Josef Zadražil v úvodu prosincového zasedání fakultního akademického senátu. V průběhu jednání pak děkan mimo jiné připomněl, že v souladu s jeho volebním slibem vedení fakulty přepracovalo systém prospěchových stipendií a již také studentům s vynikajícími studijními výsledky přiznalo stipendia v celkové výši 620 tisíc (viz tento článek).

Kromě toho děkan přiblížil připravovaný vznik nového společného pracoviště lékařské fakulty, fakulty zdravotnických věd a Fakultní nemocnice Olomouc zaměřeného na digitalizaci ve zdravotnictví a senátoři vzali na vědomí i informace k Plánu realizace Strategického záměru LF UP na rok 2022. Na prvním zasedání AS LF UP v příštím roce, které se uskuteční 1. února, si senátoři budou volit nového předsedu, neboť Jiří Ehrmann, který v čele fakultního senátu aktuálně stojí a je též členem AS UP, oznámil svoji rezignaci na senátorské posty. V univerzitním senátu jej nahradí Pavel Skalický z I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL.

Josefina Napravilová byla česká odbojářka, válečná veteránka, mecenáška a nositelka Řádu Tomáše Garrigua Masaryka III. třídy, který jí byl propůjčen v roce 2009 za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva. Po druhé světové válce jako repatriační pracovnice zachránila čtyři desítky dětí zavlečených do Německa a dalších zemí, včetně dětí z Lidic, a vrátila je do rodin. Po únoru 1948 žila v Kanadě, kde pomáhala uprchlíkům, do vlasti se vrátila až v roce 1994. Po návratu se rozhodla finančně podpořit studia budoucích českých lékařů a své úspory rozdělila mezi lékařské fakulty. Jak sama říkala: „V zdravém těle zdravý duch. Když je zdravé tělo, tak je zdravý rozum a rozum je všecko.“ Stipendium nesoucí její jméno poprvé Lékařská fakulta UP vyplatila v akademickém roce 2008/2009 a pokračuje v odměňování vynikajících studentů prvního ročníku i po vyčerpání obdržených prostředků. Josefina Napravilová zemřela krátce po svých 100. narozeninách v roce 2014.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)