Studenti lékařské fakulty mají nového zástupce

Vojtěch Látal s děkanem LF UP Josefem Zadražilem.
Foto: Martin Višňa
Pondělí 20. září 2021, 8:00 – Text: Martin Višňa

S problémy spojenými se studiem a případně i dalšími se posluchači Lékařské fakulty UP mohou nově obracet na Vojtěcha Látala, kterého děkan Josef Zadražil jmenoval historicky druhým fakultním zástupem pro studenty. Ve funkci nahradil Filipa Blažka, který již úspěšně završil své studium a který byl studentům ku pomoci od roku 2019.

Vojtěch Látal aktuálně studuje v šestém ročníku Všeobecného lékařství a je místopředsedou Akademického senátu LF UP. „Pro funkci studentského zástupce jsem ho oslovil, protože jako místopředseda senátu požívá mezi studenty jistou vážnost, zná dobře prostředí fakulty a dokáže řešit věci s klidnou hlavou. Jmenován je do 31. srpna 2022,“ uvedl děkan Josef Zadražil, který institut studentského zástupce zřídil jako další možnost pro řešení problémů, na které posluchači fakulty během svého studia narazí.

„Velmi si vážím faktu, že ve mně pan děkan vložil důvěru. Na druhou stranu musím přiznat, že jsem váhal, zda nabídku přijmu. Je to velká odpovědnost,“ reagoval na své jmenování Vojtěch Látal. „Budu se snažit řešit veškeré podněty, které se ke mně dostanou a se kterými budu moci danému studentovi pomoci. Předpokládám, že většina podnětů se bude týkat studijních záležitostí,“ dodal. Studenti mohou své žádosti, stížnosti či další podněty psát na e-mail studentskyzastupce@upol.cz.

Funkci Vojtěch Látal přebírá po Filipu Blažkovi, který ji zastával v uplynulých dvou letech. Za svým působením se absolvent ohlédl při prezentaci již na červnovém zasedání Akademického senátu LF UP. „Za ty dva roky se mi sešlo celkem 132 požadavků, z toho bylo 103 unikátních problémů, tedy stávalo se, že se ve stejném čase ozvalo se stejným problémem více studentů. Více než polovina podnětů se týkala studijních a souvisejících záležitostí, dostal jsem ale i podněty provozního nebo osobního rázu. Řada dotazů souvisela se situací, kterou přinesla pandemie covidu – co bude, jestli vůbec dokončíme studium a podobně. Co se týče zpětné vazby, studenti, kteří se na mě obrátili, vyzdvihovali zejména zachování anonymity a že jsem fungoval jako nestranná komunikační spojka,“ přiblížil mimo jiné Filip Blažek. 

Zpět