Studenti přírodovědecké fakulty pokračují v doučování žáků

Fotogalerie: Šárka Chovancová
Pátek 15. říjen 2021, 13:00 – Text: Šárka Chovancová

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého získala od Národního pedagogického institutu České republiky ocenění za spolupráci a koordinaci studentů v rámci programu Fakulty doučují. Osm studentů, kteří se do této iniciativy zapojili a pomohli několika žákům základních škol s doučováním, byli vedením přírodovědecké fakulty odměněni mimořádným stipendiem a drobnými věcnými dary.

„Těší nás, že se studenti druhých ročníků bakalářských učitelských studijních programů zapojili v době mimořádných opatření a uzavřených základních a středních škol do programu zaměřeného na doučování žáků. Studenti to hodnotí jako přínosnou zkušenost pro svůj další profesní rozvoj,“ uvedl proděkan pro studijní záležitosti Jan Říha.

Spolupráci se studenty přírodovědecké fakulty využily ZŠ Stupkova Olomouc, Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, ZŠ a MŠ Horní Počaply a ZŠ Kladno, Cyrila Boudy 1188. „Doučoval jsem dvě žákyně šesté třídy, probírali jsme hlavně sčítání a násobení zlomků a geometrii. Od jejich třídní učitelky jsem získal zpětnou vazbu, že se jim známky zlepšily o dva stupně, což mě moc potěšilo,“ uvedl Jan Šefl, student oboru Matematika pro vzdělávání.

Iniciativa Fakulty doučují bude i nadále pokračovat, a to do konce roku 2023. „Doučování bude probíhat tak dlouho, dokud žák nebo student nedosáhne potřebného pokroku v daném předmětu. Naši studenti mohou vyučovat prezenčně, online nebo skupinově. Záleží na požadavcích škol, možnostech dětí a epidemické situaci,“ vysvětlila koordinátorka za přírodovědeckou fakultu Jana Slezáková.

Projekt zastřešuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Národní pedagogický institut a organizace Člověk v tísni. „Studenti mohou doučovat i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, přihlásit se mohou v průběhu celého roku a doučování se jim bude započítávat do povinné praxe,“ doplnila Jana Slezáková. Akci na přírodovědecké fakultě zaštiťuje Kabinet pedagogické přípravy.

Zpět