Studentské práce prezentují univerzitu na bienále ateliérů textilní tvorby

Lehkost, bakalářská práce Radky Saňákové. Textilní objekty, 2014.
Fotogalerie: archiv katedry výtvarné výchovy PdF UP
Úterý 16. květen 2017, 7:24 – Text: Milada Hronová

Na čtyřicet seminárních, bakalářských i navazujících magisterských prací vystavuje katedra výtvarné výchovy pedagogické fakulty na jubilejním desátém bienále ateliérů textilní tvorby. Prestižní výstava s názvem Práce studentů textilního ateliéru katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UP je instalována v Muzeu Boženy Němcové v České Skalici. Zdůrazňuje kvalitu výuky na Univerzitě Palackého i talent studentů. Současně představuje i město Olomouc, ve kterém studentská díla vznikají.

Posláním bienále ateliérů textilní tvorby je připomínat veřejnosti tradici textilnictví, oděvnictví a obuvnictví v českých zemích a na Slovensku a zejména představovat výsledky současné, moderní, invenční textilní tvorby vysokoškoláků z České a Slovenské republiky. Bienále poskytuje možnost porovnat, jak se ve vystavených pracích projevuje specializace daného ateliéru.

„Vystavujeme nejlepší práce za posledních deset let a snažíme se prezentovat díla, z nichž je vidět pestrost zaměření našeho ateliéru. K vidění jsou různé náměty i technologie, jejichž oblíbenost se během let mění. Například hodně se vrací výšivka. I když se jedná o pracnou techniku, právě výšivka dokáže vyjádřit narativní obsah. Naopak méně se dnes studenti věnují  velkým realizacím, na které je potřeba hodně času. Ten v současném strukturovaném studiu chybí,“ řekla Taťána Šteiglová, vedoucí ateliéru textilní tvorby katedry výtvarné výchovy.

Výuka v ateliéru je podle výtvarnice Šteiglové zaměřena na prohlubování citlivosti studentů k textilnímu materiálu, k jeho specifickým smyslovým hodnotám, na vnímání kulturních kontextů, které během tisícileté existence textilu vznikly. Právě v tomto směřování, vnímání symbolických významů v historickém kontextu i v současnosti, jsou posluchači podle ní vedeni k pochopení možností textilu jako materiálu vhodného k vyjádření obsahu. „Jedním z hlavních východisek pro vlastní tvorbu studentů se tak stává téma, obsah a koncept, ať už jsou to společenská, především sociální nebo naopak témata osobní, jako je třeba hledání vlastní identity, rodinné historie, potřeba komunikace a vztahů v rodině, k přátelům, nejbližšímu člověku, potřeba sebepoznání a lásky. Zájem o textil spočívá pro řadu studentů právě v tom, že je němým svědkem osobního života, intimity, že souvisí s osobní historií a umožňuje symbolicky vyjádřit příběh.  V tomto kontextu tak práce s textilem umožňuje studentům překračovat hranice, uvědomovat si své pocity či otevírat dříve tabuizovaná témata,“ dodala vedoucí ateliéru textilní tvorby na Univerzitě Palackého.

Pobočka textilního oddělení Uměleckoprůmyslového muzea vznikla v Muzeu Boženy Němcové v České Skalici s odkazem na historii textilní tvorby v regionu. Pod vedením doktora Vlastimila Havlíka podporuje mimo jiné prezentaci současné textilní tvorby a zpřístupňuje ji i veřejnosti.  Jednou z pravidelných aktivit je i organizace bienále ateliérů textilní tvorby, na nichž se už představily ateliéry textilu vysokých škol uměleckého směru i některé katedry výtvarné výchovy pedagogických fakult. Bienále s názvem Práce studentů textilního ateliéru katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UP patří tedy k mimořádným počinům. Práce jsou k vidění do 11. června.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)