Teologická fakulta má schválený rozpočet, studijní agendu převezme Tomáš Parma

Ilustrační foto: Martin Višňa
Pondělí 17. červen 2024, 11:00 – Text: Martin Višňa

Rozpočet pro letošní rok schválil na svém posledním zasedání před létem Akademický senát Cyrilometodějské teologické fakulty UP. Kromě toho se senátoři také zabývali záměrem děkana jmenovat vedoucí tří kateder a také změnou v jeho proděkanském týmu.

Podstatná část jednání se týkala hospodaření fakulty. Vedle návrhu letošního rozpočtu totiž děkan Vít Hušek předložil senátu ke schválení i výroční zprávu o hospodaření v roce 2023. Během obsáhlé diskuze senátory zajímaly především významnější odchylky reálných výsledků od původního plánu nákladů a výnosů, do nichž se promítlo mimo jiné zdražení energií, ale také zájem o fakultní nabídku celoživotního vzdělávání.

Výroční zpráva byla senátem schválena a stejně tak rozpočet pro letošní rok. Aktuální plán počítá s celkovými náklady a výnosy ve výši přes 114 milionů korun. Přidělený příspěvek a dotace ze státního rozpočtu činí téměř 101 milionů korun (o 3 miliony více než v roce předcházejícím), přičemž 12 miliony korun se fakulta bude podílet na celouniverzitních aktivitách.

Senátoři také schválili podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2025/2026 a bez připomínek projednali záměr děkana jmenovat staronové vedoucí kateder na nadcházející tři roky. Konkrétně jde o Jitku Jonovou jako vedoucí katedry církevních dějin a církevního umění, Petru Potměšilovou na katedře křesťanské výchovy a Jaroslava France jako vedoucího na katedře komunikace.

Zatímco na zmíněných katedrách tak nedojde k viditelné změně, proděkanský tým děkana Víta Huška se zúží. „Dosavadní proděkan pro studium a další vzdělávání Jiří Pospíšil se rozhodl ukončit své akademické působení na fakultě a na univerzitě. Pracoval tu dvacet let, udělal spoustu práce, kromě hladkého chodu studijního oddělení a zavádění některých novinek se zasloužil i o bezproblémovou spolupráci se studijním oddělením rektorátu. Za to všechno mu velmi děkuji,“ informoval senátory děkan Vít Hušek s tím, že od 1. července chce pověřit studijní agendou Tomáše Parmu, který již má jako proděkan na starost oblast strategie a kvality.

„Žádal o úpravu množství výuky, ale agendu strategie a kvality si chce zatím ponechat, orientuje se v ní a dělá ji s lehkostí,“ dodal děkan v souvislosti s dotazem na proděkanovu vytíženost. Změnu ve vedení fakulty jinak senátoři přijali bez připomínek.

Příště by se Akademický senát CMTF UP měl sejít 25. září.  

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)