Teologové připravili prezentaci svých publikací

Ilustrační foto: Archiv Žurnálu UP
pátek 10. březen 2017, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Katedra systematické teologie zve akademiky a studenty na představení publikačních výstupů svých vědeckých pracovníků. Zájemce s nimi seznámí 15. března v aule cyrilometodějské teologické fakulty. 

Prezentace nabídne výsledky badatelské práce, které vedly ke zpřístupnění téměř kompletního obsahu periodika Museum: list bohoslovců česko-moravských. „Jde o ročníky z období let 1866 až 1948, v nichž své literární prvotiny publikovala řada pozdějších významných českých teologů. Kromě toho časopis dokumentuje literární tvorbu českých, moravských a zčásti i slovenských bohoslovců několika generací. Může to být zajímavý zdroj pro badatele v oblasti dějin české teologie a duchovní literatury,“ objasnil vedoucí pořádající katedry Eduard Krumpolc. 

Originální sondu do české středověké mariologie nabídne publikace Františka Urbana Mariologické a mariánské inspirace v českém středověku. „Monografie s podtitulem Mariologie Arnošta z Pardubic, Jana z Jenštějna, Jana Husa a Jana Rokycany je nedávno obhájená a pro publikaci upravená doktorská disertace, která přibližuje mariologické texty známých českých středověkých teologů,“ uvedl Eduard Krumpolc. 

S výsledky badatelského výzkumu zaměřeného na teologickou recepci přírodovědeckých poznatků z oblasti astronomie, evoluční biologie a evoluce lidského druhu seznámí zájemce monografie Ctirada Václava Pospíšila s názvem Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost a podtitulem Česká katolická teologie 1850–1950 a výzvy přírodních věd v širším světovém kontextu. „Jedná se o tematiku v českém prostředí dosud nezpracovanou, která zahrnuje řadu přínosů i na poli mezinárodního bádání. Vyplývá z nich, že postoj českých a nám nejbližších německých teologů vůči novým přírodovědeckým poznatkům nebyl zdaleka jednoznačně zamítavý, jak se někdy tvrdí. Vyznačoval se naopak značnou otevřeností a v řadě případů i vstřícností k přijímání nových vědeckých objevů,“ přiblížil Eduard Krumpolc. 

Setkání nad novými publikacemi autorů katedry systematické teologie je připraveno na 15. března od 15.30 hodin. Po skončení prezentace bude možné si představené publikace i zakoupit za zvýhodněnou cenu, případně si je nechat podepsat od autorů.