Tradiční onkologický kongres potvrdil dynamický rozvoj obličejové a čelistní chirurgie

Úvodní přednáškový blok vedl profesor pořádající kliniky Jindřich Pazdera (vlevo).
Foto: Velena Mazochová
neděle 11. únor 2018, 13:00 – Text: Velena Mazochová

Diagnostice, terapii a rekonstrukčním postupům po odstranění nádoru byly věnovány XXI. Olomoucké onkologické dny, které na konci týdne hostila lékařská fakulta. Odborné akce, jejíž součástí byla i sekce věnovaná zdravotním sestrám, se zúčastnily desítky odborníků z českých a slovenských pracovišť. 

Ústřední téma věnované problematice nádorů dutiny ústní, hlavy a krku se promítlo do několika bloků přednášek, určených širokému spektru odborností. Do Olomouce se tradičně sjeli kliničtí specialisté z oborů maxilofaciální či plastické chirurgie, otorhinolaryngologie, onkologie nebo patologie i praktičtí zubní lékaři. 

„V rámci našeho oboru jde o jediný kongres v České republice zaměřený na danou problematiku a obvykle se jej účastní kolem stovky českých i slovenských odborníků. Účastníci mají možnost navzájem se informovat a diskutovat o nových diagnostických nebo operačních postupech, které vyzkoušeli na svých pracovištích. Z Olomouce a okolí přijíždějí také praktičtí zubní lékaři, kteří se s pacienty s nádorovým onemocněním potkávají v praxi jako první,“ popsal přednosta pořádající Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie olomoucké lékařské fakulty Peter Tvrdý.

V roli přednášející se poprvé představila Anna Ščerbová z Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie Fakultní nemocnice v Ostravě, která se profesně věnuje stomatochirurgii. „Zkoumali jsme vliv různých faktorů na metastazování do krčních lymfatických uzlin. Moje prezentace se týkala výsledků, kterých jsme dosáhli formou statistiky,“ popsala. „Olomouckých onkologických dnů jsem se zúčastnila už loni jako posluchač, osobně vidím jejich přínos v tom, že se můžu dovědět, čím se zabývají ostatní pracoviště a jaké ve srovnání s námi používají postupy,“ doplnila Anna Ščerbová. 

Jak zdůraznil Peter Tvrdý, jedním ze zajímavých trendů současné obličejové a čelistní onkologie, které kongres reflektoval, je dynamický rozvoj rekonstrukčních výkonů po odebrání nádorů. Tématu byly letos věnovány hned dva přednáškové bloky. „Rekonstrukčních výkonů můžeme využívat stále více, zejména ve spolupráci s plastickou chirurgií. Tím, že máme možnost nahradit vzniklý defekt jinou tkání, můžeme odstranit mnohem větší nádory, než jsme byli schopni třeba před deseti, patnácti lety, kdy operační techniky a postupy nebyly tak známé a pacienti byli de facto odkázáni na paliativní léčbu,“ vysvětil Peter Tvrdý. 

Programovou součástí kongresu je už několik let také odborná sesterská sekce, věnovaná konkrétním okruhům témat souvisejících s péčí o onkologické pacienty. „Sestry si vyměňují zkušenosti z péče o pacienty zejména po velkých chirurgických výkonech. Seznamují se například s novými obvazovými materiály, které zlepšují hojení, nebo s postupy pro zajištění dezinfekce ran,“ uvedl Peter Tvrdý. 

V průběhu dvoudenního kongresu, kterého se zúčastnila stovka odborníků z českých, moravských a slovenských klinických pracovišť, se uskutečnilo také členské shromáždění Společnosti maxilofaciální chirurgie České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Kromě ní se na spolupořádání akce podílela také Oblastní stomatologická komora v Olomouci.