Univerzita bude volit nový Akademický senát

Ilustrační foto: Milada Hronová
Úterý 26. listopad 2019, 7:56 – Text: Milada Hronová

Senátoři AS UP vyhlásili volby do Akademického senátu UP na funkční období od 28. května 2020 do 27. května 2023. Podle schváleného harmonogramu může akademická obec Univerzity Palackého navrhovat kandidáty do AS UP už od 24. února, poslední návrhy lze podat 5. března 2020.

Program listopadového výjezdního zasedání AS UP obsahoval několik stěžejních témat. Tím prvním byly volby. Vzhledem k blížícímu se konci funkčního období stávajícího Akademického senátu vyhlásil AS UP nové volby včetně časového harmonogramu jednotlivých úkonů k nim se vztahujícím. Sestava dílčích volebních komisí, jejich předsedů a místopředsedů má být známa do 21. února 2020. Termíny a místa konání voleb na jednotlivých fakultách budou jasné 5. března 2020. V období od 24. února do 5. března 2020 bude akademická obec podávat návrhy kandidátů do AS UP. Kandidátní listiny, seznamy voličů a jejich předání předsedům dílčích volebních komisí se uskuteční do 13. března 2020. Volby samé se podle schváleného harmonogramu uskuteční v období od 20. března do 3. dubna 2020, přičemž výsledky se akademická obec UP dozví do 7. dubna 2020.

„Podle volebního řádu AS UP máme povinnost vyhlásit volby čtyři měsíce před koncem funkčního období. To by mělo být v lednu 2020. My jsme je vyhlásili ale dřív, protože už nyní víme, že prosincové jednání bude velmi obsažné. Leden se nám zdá už časově hraniční. Na harmonogram voleb navíc netrpělivě čekají fakultní senáty, aby mohly případně začít s organizací voleb vlastních,“ komentoval Jiří Langer, předseda AS UP.  Zdůraznil přitom, že Akademický senát UP je samosprávný zastupitelský akademický orgán univerzity složený z 24 senátorů. Členy volí ze svých řad členové akademické obce, přičemž každá fakulta je zastoupena dvěma senátory z řad akademických pracovníků a jedním z řad studentů. Funkční období senátu je tříleté. Senát je nejvyšším legislativním a kontrolním orgánem univerzity. Schvaluje rozpočet, dlouhodobý záměr, výroční zprávy a organizační změny v rámci univerzity. Senát také kontroluje hospodaření univerzity a jejích součástí.

Během jednání se AS UP souhlasně vyjádřil i k novému složení Vědecké rady UP.  Členy tohoto grémia se tak stal nový děkan lékařské fakulty Josef Zadražil, který nahradil dřívějšího děkana této fakulty Milana Koláře, jenž na členství rezignoval.  Novým členem VR UP se stal i Martin Procházka, nový děkan FZV.

Senátoři AS UP dále schválili Volební řád PřF UP a s odkazem na stavbu nové budovy pro FZV a LF se Akademický senát UP souhlasně vyjádřil i ke směně pozemků mezi UP a FNOl.

Harmonogram voleb do AS UP na funkční období 2020 – 2023

Zvolení členů dílčích volebních komisí, jejich předsedů a místopředsedů: do 21. 2. 2020.

Zveřejnění termínů a míst konání voleb na fakultách: do 5. 3. 2020.

Návrhy kandidátů do AS UP: 24. 2. – 5. 3. 2020.

Zveřejnění kandidátních listin, sestavení seznamu voličů a jejich předání předsedům dílčích volebních komisí: do 13. 3. 2020.

Zahájení voleb: 20. 3. 2020.

Ukončení voleb: 3. 4. 2020.

Vyhlášení výsledků voleb: do 7. 4. 2020.

Lhůta pro podávání stížností na průběh voleb: do 9. 4. 2020.

Termín pro případné opakování voleb: do 7. 5. 2020.

Zpět