Univerzita chce snížit svou „cestovní“ uhlíkovou stopu. Přednost budou mít vlaky či Zoom

Foto: freepik.com
Úterý 6. červen 2023, 8:00 – Text: Gabriela Sýkorová Dvorníková

Služební cesta vlakem či online účast na konferenci budou brzy upřednostňovanými variantami pracovních výjezdů na celé Univerzitě Palackého. Napříč všemi součástmi se UP intenzivněji zaměří na sledování a minimalizaci uhlíkové stopy při služebních cestách zaměstnanců i výjezdech studentů. Zodpovědný přístup k cestování je aktuálně v hledáčku vedení univerzity na základě podnětů Udržitelné univerzity a Komise pro udržitelnou UP.

Potřebností cestovního kodexu pro pracující a studující se na svém zasedání zabýval i Akademický senát UP, když projednával energetický audit. Požádal vedení univerzity, aby učinilo kroky k omezení nezbytných cest a eliminaci těch zbytných. Zároveň vyzval k hledání nástrojů, které umožní monitorovat vzniklou uhlíkovou stopu a budou motivovat zaměstnance a studenty, aby ji sami aktivně snižovali.

Kroky, které v této problematice univerzita aktuálně činí, popisuje koordinátorka udržitelného rozvoje Zuzana Huňková: „Univerzita Palackého v Olomouci se na roky 2022–2023 ve svém Akčním plánu realizace Strategie udržitelného rozvoje UP zavázala k energetickému auditu a následnému snižování spotřeby energií a vody. Vedení UP právě analyzuje výsledky auditu a připravuje sérii opatření, která povedou ke snižování spotřeby energií a s tím souvisejícímu snižování uhlíkové stopy. Aby UP mohla jít vstříc závazku být do roku 2040 (nejpozději však do roku 2050) uhlíkově neutrální, musí začít monitorovat uhlíkovou stopu ve Scope 1, 2 a 3 a nastavit procesy k jejímu snižování. Proto nyní uhlíkovou stopu za rok 2022 UP do konce roku 2023 změří a vyhodnotí.“

S výzvou akademického senátu souvisí i aktuální vývoj opatření na snížení uhlíkové stopy v rámci služebních cest. Podrobněji je přibližuje kvestorka UP Petra Jungová: „Ve spolupráci s CVT jsme se již dříve zabývali možnostmi rozšíření cestovních příkazů o předběžné uvádění odhadu uhlíkové stopy. Nyní připravujeme úpravu elektronických cestovních příkazů, kde tato problematika již bude zahrnuta.“

Zatímco některé kroky lze od vedení univerzity očekávat v nejbližších dnech, jiné budou vyžadovat delší čas na přípravu. „V tuto chvíli máme zpracovaný ekonomický přehled o nákupech většiny letenek, ubytování či jízdenek za jednotlivé součásti UP v roce 2022. Za tyto cesty, které se realizovaly prostřednictvím společnosti FLY UNITED, máme spočítanou uhlíkovou stopu za rok 2022, která v součtu činí přes 372 000 kg CO2. Nyní už se uhlíková stopa automaticky zaznamenává v rámci objednávek s touto společností. Můžeme ji tak monitorovat i na úrovni pracovišť, což nám umožní další analytickou činnost a optimalizaci opatření. S tajemníky fakult a součástí jsme dohodnuti, že přes letní měsíce připravíme normu s doporučeními, jak napříč celou UP plánovat služební cesty s ohledem na uhlíkovou stopu, tzv. cestovní kodex,“ vysvětlila kvestorka.

Dokument rovněž poradí, jaké vhodné dopravní prostředky zvolit nebo kdy je smysluplné zúčastnit se akce online. „Co se týká náročnějších řešení, ve spolupráci s Centrem výpočetní techniky UP se vrátíme k výše zmíněnému projektu včlenění vzorce pro automatický hrubý odhad uhlíkové stopy do všech cestovních příkazů,“ doplňuje Jungová.

Neméně podstatné bude rovněž motivovat studující a pracující na UP, aby i sami uhlíkovou stopu univerzity snižovali. „I výše zmíněné vyčíslení dopadu služební cesty na přírodu, které se automaticky ukáže již při vyplňování cestovního příkazu, by mohlo být jedním z dílků chystané informační a motivační kampaně. Aktuálně ji připravujeme ve spolupráci s koordinátorkou udržitelného rozvoje UP. Inspirovat se budeme i u jiných vysokých škol a dalších institucí v ČR a především v zahraničí. Tam je sledování cestovní uhlíkové stopy a zohlednění dopadů cestování již ověřenou praxí,“ dodává Petra Jungová.

„Uhlíkovou stopu z českých univerzit již monitoruje např. Česká zemědělská univerzita nebo Masarykova univerzita. V alianci Aurora uhlíkovou stopu monitoruje již většina univerzit, a je proto nezbytné, aby i UP začala činit kroky pro naplňování stanovených cílů. V rámci CRP projektu Unilead již české univerzity společně pracují na opatřeních týkajících se převážně provozu a správy a právě postupného snižování energetické spotřeby a uhlíkové stopy,“ uzavírá Zuzana Huňková.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)