Univerzita Palackého hostila mezinárodní konsorcium projektu EURICA

Účastníky setkání na Univerzitě Palackého přivítala prorektorka Ivana Oborná.
Foto: Velena Mazochová
čtvrtek 15. června 2017, 08:00 - Text: Velena Mazochová

Zhodnocení výsledků a perspektivy další spolupráce mělo na programu závěrečné setkání konsorcia projektu EURICA, který v uplynulých čtyřech letech nabízel studentské a zaměstnanecké mobility mezi zeměmi Evropské unie a Latinské Ameriky. Zástupci zúčastněných zemí se také seznámili s prezentacemi zahraničních studentů, kteří své stipendijní pobyty absolvovali na UP.

Projekt EURICA (EURope and amerICA: Enhancing University Relations by Investing in Cooperative Actions), jejímž koordinátorem je University of Groningen v Nizozemí, byl vyhlášen na dobu čtyř let pro období 2013 – 2017. V rámci nabízených mobilit umožnil studentům a zaměstnancům vysokých škol výběr z širokého spektra oborů přírodních a sociálních věd, managementu, inženýrství, pedagogiky, informatiky nebo práva.

V rámci studia medicíny získal stipendium i Camilo Trujillo, student všeobecného lékařství na  Universidad de Magdalena v kolumbijské Santa Martě, který strávil deset měsíců na olomoucké lékařské fakultě. „Během svého pobytu jsem si mohl spojit předměty čtvrtého a pátého ročníku, což mi umožnilo absolvovat blokovou výuku ve škole a zároveň i praxi v nemocnici. Hlavním přínosem pro mne byla možnost seznámit se s rozvinutými technologiemi, které se zde využívají a které bych si na své domovské univerzitě vyzkoušet nemohl. Zaujala mne především nukleární medicína, ve které bych rád pokračoval i v doktorském studiu,“ uvedl Camilo Trujillo.

Během uplynulých čtyř let uskutečnila Univerzita Palackého celkem 21 výměn. „V rámci projektu proběhly celkem tři výzvy pro mobility s plánovaným začátkem v roce 2014, 2015 a 2016. UP měla celkem třináct návštěv, do Latinské Ameriky naopak vyjelo osm studentek, které strávily studijní pobyty v Mexiku, Kolumbii, Salvadoru, Hondurasu nebo Chile. Všechno proběhlo úspěšně, vybraní účastníci splnili své závazky a nikdo svůj pobyt předčasně neukončil,“ shrnula Štěpánka Bublíková z oddělení zahraničních vztahů UP. „Byly to mobility různého typu – na jeden semestr, na celý akademický rok nebo i na celý navazující magisterský program. Měli jsme tady také zaměstnance a vyučující na kratší studijní pobyty. Naši studenti většinou vyjížděli na jeden nebo dva semestry,“ doplnila její kolegyně a zároveň hlavní koordinátorka za UP Yvona Vyhnánková.

Univerzita Palackého se do projektu EURICA zapojila v roce 2013 především díky dosavadní úspěšné spolupráci s hlavním projektovým koordinátorem University of Groningen. „Byli jsme osloveni na základě přechozí spolupráce v rámci společného studijního programu Euroculture. Šli jsme do toho aktivně, možnost rozšíření mobilit do latinsko-amerických zemí pro nás byla velmi zajímavá,“ objasnila Yvona Vyhnánková.

Příležitost k navázání další spolupráce s univerzitami v regionech Latinské Ameriky oceňuje i prorektorka Ivana Oborná. „Jsme rádi, že jsme v Olomouci mohli přivítat nejen zástupce řídící univerzity z Groningenu, ale i kolegy z řady latinsko-amerických zemí. Díky tomu, že se téměř celý týden pohybují v prostředí naší univerzity, mohou budoucí spolupráci doporučovat a podporovat na svých univerzitách. Pro nás je to zajímavá destinace, atraktivní zejména spektrem oborů a kvalitou výuky, která tam probíhá,“ uvedla Ivana Oborná.

Cílem projektu EURICA je zvyšovat kvalitu evropského vysokého školství, podpořit mezikulturní porozumění prostřednictvím spolupráce s mimoevropskými zeměmi a přispět k udržitelnému rozvoji třetích zemí v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Z evropských zemí jsou do něj zapojeny kromě České republiky také Estonsko, Itálie, Holandsko, Polsko a Španělsko. Za Latinskou Ameriku se na něm podílí rovněž Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Argentina, Chile a Kolumbie. Konsorcium, jehož zástupci se sešli v Olomouci, se skládá ze zástupců dvaceti univerzit Evropské unie a Latinské Ameriky.