Univerzita Palackého hostila rektory českých vysokých škol

Foto z tiskové konference po jednání ČKR: Velena Mazochová
pondělí 8. říjen 2018, 11:00 – Text: Velena Mazochová

Spolu se slavnostním zahájením nového akademického roku na českých vysokých školách hostila Univerzita Palackého také Plénum České konference rektorů (ČKR), které se v Olomouci sešlo na svém 147. zasedání. K hlavním tématům pracovního jednání patřily otázky financování vysokých škol, hodnocení vědy a výzkumu a zvyšování kvality vysokoškolského vzdělávání.

Podle vyjádření rektora Univerzity Karlovy a předsedy ČKR Tomáše Zimy počítá návrh státního rozpočtu pro příští rok s navýšením finančních prostředků pro vysoké školy o dvě miliardy.  „Ve střednědobém horizontu, který je součástí vládního materiálu pro poslaneckou sněmovnu, je návrh na navýšení o 2,8 miliardy pro rok 2020 a o 3,8 miliardy pro rok 2021,“ uvedl Tomáš Zima. „Hovořili jsme i o navýšení rozpočtu lékařských fakult a plánovaném zajištění rozpočtu pedagogických fakult. V budoucnu hrozí akutní nedostatek lékařů a stát konečně pocítil naléhavou potřebu situaci řešit. Doufám, že tato domluva je pevná a neměnná,“ doplnil rektor UP Jaroslav Miller.  

Výraznou část diskuze věnovali rektoři také problémům spojeným s hodnocením vědy a výzkumu a implementaci Metodiky 17+ do prostředí vysokých škol. „Dochází k počínající shodě mezi univerzitami, ČKR a Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Chceme-li dělat dobrou vědu, je důležité umět ji hodnotit, vědět, kde a jak se dělá a pak ji podporovat víc, než tu průměrnou,“ zdůraznil rektor Ostravské univerzity a místopředseda České konference rektorů pro oblast tvůrčích činností
Jan Lata.

Rektoři na svém plenárním zasedání jednali také o otázkách kvality českého vysokého školství a o zvyšování odpovědnosti za vzdělávací proces. „Institucionální akreditaci už získalo sedm českých vysokých škol.  Vnitřně si nyní schvalují studijní programy tak, aby byly inovativní a aktuálně reagovaly na společenské potřeby,“ doplnil předseda ČKR.

Rektor Akademie múzických umění a místopředseda ČKR pro vnější záležitosti Jan Hančil připomněl také 100. výročí vzniku Československa. „Československá republika byla svého druhu vyvzdorována a postavena na výrazně proevropském a pro-atlantickém směřování. Tyto hodnoty jsou stále živé a je třeba je mít stále na paměti. Není to přitom jen záležitost České republiky, určité ohrožení hodnot si uvědomuje i Evropská univerzitní asociace,“ upozornil Jan Hančil.

Jak zdůraznil rektor UP Jaroslav Miller, olomoucká univerzita byla pořadatelstvím slavnostního zahájení akademického roku i plenárním zasedáním ČKR poctěna. „Univerzita Palackého byla hrdou hostitelkou.  O konání slavnostního aktu jsme žádali s nadějí, že se bude odehrávat v zrekonstruovaných prostorách filozofické fakulty. To se podařilo a věříme, že zahájení akademického roku v Olomouci proběhlo důstojně.“