Univerzita Palackého představuje novou aplikaci zaměřenou na rizikové chování a bezpečnost na internetu

Ilustrační foto: archiv E-Bezpečí
pondělí 30. říjen 2017, 7:29 – Text: Milada Hronová

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace (PRVoK) Pedagogické fakulty Univerzity Palackého vyvinulo speciální vzdělávací aplikaci, která se zaměřuje na rizikové chování v online prostředí a IT bezpečnost. Cílem aplikace určené pro operační systém iOS, je nenásilnou formou seznámit rodiče a učitele s vybranými tématy z oblasti IT bezpečnosti a kyberkriminality.

 „Aktuálně má aplikace šest klíčových kapitol a tři výzkumné části.  S dalšími aktualizacemi ji budeme rozšiřovat a doplňovat. Nyní se aplikace zaměřuje především na kyberšikanu, kybergrooming, sexting, nebezpečné výzvy, hoax, spam a tak zvaný  webcam trolling,“ řekl její autor Kamil Kopecký, vedoucí Centra PRVoK. 

Kromě částí, které jsou orientované na jednotlivé rizikové fenomény, obsahuje aplikace i kapitolu věnovanou výsledkům výzkumů cílených na české děti a jejich rizikové chování v online prostředí. Podle Reného Szotkowského, který v Centru vede oddělení výzkumu, jde především o data, týkající se prevalence kyberšikany a sextingu. V aplikaci jsou však obsaženy také informace o rizikovém seznamování dětí v kyberprostoru.

„Na pedagogických fakultách existuje výzkum, jehož výsledky jsou pro současnou společnost velmi užitečné. Odhaluje unikátní informace, z nichž lze čerpat jak pro následnou prevenci, tak i edukaci a intervenci,“ uvedl René Szotkowski.  

Aplikace E-Bezpečí HD je propojena i s online poradnou projektu E-Bezpečí. Rodiče a učitelé mohou i jednoduchou cestou předat problém, který je aktuálně trápí, k řešení poradcům, tedy psychologům, IT specialistům, i policistům a zajistit tak včasnou nápravu situace.

Nyní je aplikace E-Bezpečí HD zdarma ke stažení v App Storu. Mohou ji využívat uživatelé iPhonů a iPadů. Pro operační systém Android bude k dispozici během příštího roku.

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se orientuje na rizikové komunikační jevy spojené s využíváním informačních a komunikačních technologií dospělými, ale zejména dětmi. Zaměřuje se na kyberšikanu, kyberstalking, kybergrooming, hoax a spam, sexting, metody sociálního inženýrství, rizika sdílení osobních údajů v prostředí sociálních sítí a další nebezpečné komunikační jevy. Poznatky implementuje do vzdělávacích, výzkumných, preventivních a intervenčních aktivit.

Více o Centru prevence rizikové virtuální komunikace PdF UP ZDE.