Univerzita Palackého provádí patentové rešerše v databázi PatBase

Ilustrační foto: VTP UP
pátek 24. listopad 2017, 11:00 – Text: Dana Jurková

Do placené patentové databáze PatBase získala nově přístup Univerzita Palackého. Databáze obsahuje více než 100 milionů patentových dokumentů ze všech oblastí techniky. Umožňuje provádět analýzu přihlašovatelů a vytipovat vhodné trhy a licenční partnery.

„Patenty jsou pro komerční sféru tím, čím jsou pro vědce vědecké články, a mnoho informací z komerční sféry je proto uvedeno jen v patentových databázích. Jedná se o masivní informační zdroj s více než půl miliardou stran technických informací. Nalezení správných informací může být významným nástrojem pro správné směřování výzkumu i pro nalezení vhodných partnerů a aplikací,“ uvedl Filip Auinger, development manager Vědeckotechnického parku UP (VTP UP).

Díky množství vyhledávacích nástrojů je vyhledávání v databázi velice variabilní, a proto je možné rešeršní dotaz velice přesně cílit. Navíc se dá využít analytický modul, který umožní rychle pochopit vztahy a zákonitosti daného oboru a lépe zaměřit rešerše.

„Oproti neplaceným databázím PatBase umožňuje hledat v celém textu patentu či jen v patentových nárocích, a významně tak zefektivňuje hledání především pro složitější dotazy v oblastech, kde již existuje velké množství patentů. Součástí přístupu je také automatické oznamování nových patentů v dané vědecké oblasti. Jakmile se tedy objeví nový patent, je o něm uživatel informován,“ dodal Auinger.

Pokud máte zájem o patentovou rešerši či monitorování novinek, kontaktuje VTP UP (585 631 420, patenty@vtpup.cz).

Univerzita Palackého získala přístup do databáze PatBase na dobu následujícího roku a pěti měsíců v rámci projektu Tým transferu technologií na UP.  Podrobněji o projektu ZDE.