UP reflexe: vše o zamýšlené vědecké instituci na jednom místě

Ilustrační foto: Žurnál UP
středa 10. říjen 2018, 10:30

Vážení přátelé, milá akademická obci,

vzhledem k faktu, že se k tématu zamýšleného vědeckého centra Czech Institute of Science and Technology vyslovila celá řada příznivců i odpůrců projektu, jejichž texty nelze z mnoha důvodů umisťovat na zpravodajské stránky Žurnálu online či web UP, zřídili jsme novou platformu, kde budou všechny vstupy kumulovány.

Najdete ji na stránkách Žurnálu online v sekci Akademický svět, kde je banner nazvaný UP reflexe.

Přístup je otevřen celé akademické obci po přihlášení se na Portál UP. Příspěvky autorů nejsou redigovány, texty jsou zveřejňovány skrze zaslání na mailovou adresu upreflexe@upol.cz.

Děkuji za váš zájem o dané téma a pevně věřím, že jeho zevrubné prodiskutování a vaše názory přispějí k nalezení nejvhodnějšího řešení pro celou naši univerzitu.

Petr Bilík

Prorektor pro vnější vztahy UP