V Kapli Božího Těla se budou křtít Raubířské zpěvy a morytáty

Chystá se křest nové knihy profesora Milana Valenty.
Repro: Žurnál UP
pondělí 10. září 2018, 10:58 – Text: Milada Hronová

Milan Valenta z Ústavu speciálněpedagogických studií pedagogické fakulty napsal novou knihu. Své Raubířské zpěvy a morytáty pokřtí v pondělí 17. září v Kapli Božího Těla Uměleckého centra UP společně s primátorem města Olomouc a děkankou fakulty.

Hrůzostrašné historie z Olomoucka Raubířské zpěvy a morytáty jsou souborem temných, vzrušujících i lyricky podmanivých příběhů. Jsou inspirovány skutečnými událostmi či legendami, které se váží k Olomouckému kraji a různým dobám. Milan Valenta v nich suverénním, expresivním a místy až básnickým jazykem podává neobyčejné a drsné příběhy zběhů, zlodějů, loupeživých rytířů, pytláků, vrahů, partyzánů a dalších postav na okraji společnosti.

„Inspirací je pro mne především duch – genius loci konkrétní krajiny. V tomto případě se jedná o historické území pod duchovní správou olomoucké diecézie i arcidiecéze. Jde o jakýsi průřez v čase – jak krajiny od 13. století po konec války, tak můj osobní,“ řekl Milan Valenta.  Dodal, že první povídku Lapka napsal už jako student katedry speciální pedagogiky olomoucké pedagogické fakulty. Bylo to někdy počátkem osmdesátých let minulého století. Poslední příběh Pec na baby dopsal těsně před odevzdáním rukopisu nakladatelství. Na rozdíl od všech předchozích knih jsou Raubířské zpěvy a morytáty určeny především náročnému čtenáři.

„Jedná se o drsné příběhy, které nejsou určeny dětem k sladkému usínání. Text Raubířských zpěvů a morytátů jsem psal více poetickým jazykem, než předešlou knihu olomouckých Poťouchlých pohádek.  Kniha je značně metaforická a využívá hojně literární zkratky,“ dodal autor díla.

Více než dvou set stránkovou knihu vydalo nakladatelství Plus Praha. Její křest se uskuteční 17. září v 18 hodin v Kapli Božího Těla UC UP. Slavnostní událost bude moderovat Ivo Šmoldas za hudebního doprovodu folkrockové skupiny Střemkoš.  Akce je součástí Dnů pro absolventy PdF UP. 

Prof. Milan Valenta (*1958) - odborník v oblasti speciální pedagogiky – psychopedie a dramaterapie, vedoucí oddělení expresivních terapií a osobnostně-sociálního rozvoje Ústavu speciálněpedagogických studií pedagogické fakulty Univerzity Palackého.  Je autorem zhruba tří desítek publikací zaměřených na speciální pedagogiku a na dramaterapii a také řady učebnic pro zvláštní, základní a střední školy. Je také autorem deseti beletristických knih, současně i aktivním výtvarníkem.