V soutěži o Cenu Edvarda Beneše uspěla Martina Veletová, absolventka sociologie na FF UP

Foto: archiv MV
Čtvrtek 9. listopad 2023, 13:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Čestné uznání v kategorii Sociologie získala ve 28. ročníku soutěže o Cenu Edvarda Beneše Martina Veletová z Filozofické fakulty UP. Získala jej za magisterskou práci s názvem Život a práce v domově pro seniory. Kvalitativní případová studie. Prestižní soutěž je určena mladým historikům a sociologům a každoročně ji vyhlašuje Sezimovo Ústí.

Martina Veletová získala čestné uznání v soutěži o Cenu Edvarda Beneše za magisterskou práci, v níž se snažila zachytit ‚každodennost vybraného domova pro seniory ve specifické celosvětové situaci epidemie covidu-19‘. Jako brigádnice přímé péče měla ve zmíněném domově možnost situaci se šířícím se virem covid-19 prožít. Daná problematika ji oslovila natolik, že cítila vnitřní potřebu tuto skutečnost zvěčnit.

„Ocenění pro mě znamená nesmírnou úctu jak k mé roli výzkumníka, tak k práci personálu, klientům Domova pro seniory a jejich rodinám. Vzpomínám si na náročnost celé situace, která zviditelnila hodnoty lidskosti. Za nejdůležitější shledávám zmínit, že ocenění patří všem, kteří se svými pohledy zapojili do výzkumu v rámci diplomové práce. Otevřenost a postřehy komunikačních partnerů a partnerek umožnily zachytit zkoumanou problematiku,“ řekla Martina Veletová, absolventka magisterského programu Sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého.

Její studie je zaměřena na sociální praktiky a s nimi spjatá pravidla mezi zaměstnanci a klienty. „Zjišťovala jsem, jak se změnily v kontextu epidemie,“ dodala k práci složené z teoretické a metodické části.

„Téma jsem zpracovala formou kvalitativní případové studie konkrétního domova pro seniory koncipovanou jako etnografickou. Při sběru dat jsem využila semistrukturované rozhovory, zúčastněné pozorování a terénní deníky. Semistrukturované rozhovory jsem připravila se zaměstnanci a klienty Domova a s rodinnými příslušníky klientů. Velikou oporou při sběru dat byla má vedoucí diplomové práce docentka Dana Sýkorová, ale i má maminka, která mi umožnila svou každodenní pracovní zkušeností ve zkoumaném terénu nahlédnout do problematiky komplexněji,“ popsala absolventka olomoucké sociologie. 

Soutěž je pravidelně vyhlašována městem Sezimovo Ústí pro studenty vysokých škol. Ti mohou do soutěže přihlásit své práce z oboru Historie 20. století nebo oboru Sociologie.  

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)