Vědecká rada přírodovědecké fakulty prošla obměnou. Rozšířil se také tým proděkanů

Novou Vědeckou radu a proděkana pro doktorská studia představil děkan Martin Kubala.
Foto: Velena Mazochová
čtvrtek 8. březen 2018, 12:30 – Text: Velena Mazochová

Senát přírodovědecké fakulty na svém včerejším zasedání odsouhlasil návrh na složení nové fakultní Vědecké rady. Děkan Martin Kubala zároveň představil Ondřeje Bábka jako proděkana pro doktorské studium.

Z více než poloviny obměněná Vědecká rada přírodovědecké fakulty má nyní jedenáct nových a osmnáct stávajících interních členů, k nováčkům patří také dvanáct externích zástupců jednotlivých vědních oborů. Výsledný výčet nominovaných členů, s nímž senátoři vyjádřili souhlas po obsáhlé rozpravě, podle děkana zahrnul návrhy od oslovených vedoucích kateder a vědeckých center i připomínky a podněty z proběhlých diskuzních setkání.

„Jsem rád, že se diskuze rozběhla, protože podle mého názoru na fakultě čtyři roky chyběla. Výsledek je podle mne rozumným kompromisem,“ uvedl Martin Kubala, který senátory s návrhem nové Vědecké rady i s kritérii výběru jejích členů seznámil. Kromě odborné kvalifikace v něm bylo zohledněno vyvážené zastoupení jednotlivých kateder a oborů nebo požadavek na třetinový podíl externích členů. Z titulů svých funkcí jsou členy Vědecké rady také děkan, proděkan pro vědu a výzkum a ředitelé vědeckých center.

Akademický senát rovněž projednal záměr děkana jmenovat dalším proděkanem Ondřeje Bábka, který v příštích čtyřech letech povede úsek pro doktorská studia. Rozšíří tak proděkanský tým s rezorty mezinárodních záležitostí, vědy a výzkumu, studijních záležitostí, vnějších vztahů a transfer technologií. Jedním z důvodů pro vznik další proděkanské funkce je podle děkana potřeba sjednocení agendy doktorského studia.  

„Studenti mají v současnosti rozdělenou agendu mezi proděkana pro vědu i pro zahraniční a studijní záležitosti, což je pro ně poměrně administrativně náročné. Dalším úkolem nového proděkana by mělo být začít komunikovat s jednotlivými obory a pracovišti o tom, co vlastně v doktorském studiu chceme. Cílem by měla být nová akreditace doktorského studia, do nějž by studenti mohli nastupovat od září 2019,“ doplnil děkan. 

Jako noví fakultní senátoři se představili Libor Machala a Petr Ilík. V senátorských křeslech nahradí Jaromíra Fiuráška, jmenovaného prorektorem UP pro strategii vědy a výzkumu, a Eduarda Bartla, který v novém proděkanském týmu zastává funkci proděkana pro studijní záležitosti.

Senátoři na svém jednání schválili také novelu senátního jednacího řádu a vzali na vědomí Harmonogram akademického roku 2018/2019. Seznámili se také s informacemi z jednání Akademického senátu UP nebo s využitím navýšeného příspěvku MŚMT na doktorandská studia.