Vedení pedagogické fakulty informovalo akademickou obec o její aktuální situaci i vizích

V aule pedagogické fakulty se vedení této fakulty sešlo s akademickou obcí.
Foto: Milada Hronová
úterý 1. květen 2018, 7:37 – Text: Milada Hronová

Intenzivní práce při přípravě akreditačních podkladů, úspěšná projektová činnost, vyšší počet přihlášených uchazečů o studium, kvalitní doktorská studia a vyšší stipendia doktorandů, také širší spolupráce se zahraničím. O tom všem byla řeč na setkání akademické obce s jejím vedením.

 V aule pedagogické fakulty se v minulém týdnu konalo pravidelné shromáždění akademické obce této fakulty s jejím vedením.  Libuše Ludíková, děkanka, seznámila akademiky i studenty s aktuálním stavem a vizí pro další období. Jan Michalík, předseda akademického senátu, přiblížil činnost tohoto grémia za poslední období.

„Nové vedení fakulty je po volbách ve funkci něco přes dva měsíce, není tedy možné, abych jakkoli hodnotila jeho dosavadní činnost. Můžu však potvrdit, že jsme v uplynulém čase intenzivně pracovali na podkladech pro institucionální akreditaci,“ řekla děkanka Libuše Ludíková. Uvedla, že během dubna se na fakultě uskutečnila dvě setkání s akreditační komisí. „Obě pro fakultu vyznívala velmi dobře. Věřím, že naše fakulta bude mít šanci získat institucionální akreditaci jak v oblasti Učitelství, tak v oblasti Neučitelské pedagogiky. Děkuji všem, kteří se na přípravě podkladů podíleli,“ dodala.  

Během své řeči zmínila i blížící se přijímací řízení a uvedla, že ve srovnání s loňským rokem eviduje pedagogická fakulta vyšší zájem uchazečů, od února i zvýšila stipendia studentům v doktorských studijních programech. „Všichni bez rozdílu ročníku mají stipendium ve výši minimální mzdy, měsíčně se jedná o částku 12 200 korun,“ řekla děkanka Libuše Ludíková. Fakulta si podle ní polepšila i v projektové činnosti, rozšiřuje spolupráci se zahraničím a zcela nově koncipuje oblast komunikace a vnějších vztahů. „Snažíme se, aby byla naše fakulta co nejvíc vidět. Máme fungující facebookový profil, zřídili jsme twiter, obnovili jsme setkávání s jubilanty a na částečný úvazek jsme přijali referenta, který o tuto oblast pečuje,“ doplnila děkanka fakulty.  

Jan Michalík, předseda Akademického senátu pedagogické fakulty, pak v druhé části setkání komentoval činnost senátu od podzimu 2017. Ve své řeči se vrátil k děkanským volbám, z nichž vzešlo současné vedení fakulty, mimo jiné hovořil i o vzniku ekonomické komise senátu a přípravě tvorby aktuálního rozpočtu. "Úkolem nově ustanovené desetičlenné ekonomické komise je připravit ve spolupráci s vedením fakulty metodiku dělení příspěvku na pedagogickou fakultu pro rok 2019," řekl předseda senátu Jan Michalík.