Vyhlášení 13. ročníku studentské grantové soutěže na UP

Ilustrační foto: G. Knýblová
Pondělí 15. listopad 2021, 7:00

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 13. ročník studentské grantové soutěže na UP.

Cílem studentské grantové soutěže je podpora projektů realizovaných studenty doktorského nebo magisterského studijního programu a financovaných z prostředků na specifický vysokoškolský výzkum. Řešitel studentského projektu je student doktorského studijního programu, kde UP je školicím pracovištěm, nebo akademický pracovník UP. Dalšími členy řešitelského týmu mohou být studenti doktorského nebo magisterského studijního programu nebo akademičtí, vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci. Počet studentů doktorského nebo magisterského studijního programu v řešitelském týmu je alespoň roven počtu ostatních členů řešitelského týmu. Pokud je hlavním řešitelem student doktorského studijního programu, je vždy členem řešitelského týmu jeho školitel.

Přihlášky lze podávat do 14. ledna 2022 do 16.00 hodin. Přihlášky se podávají pouze elektronickým způsobem, a to prostřednictvím OBD portálu UP. Podrobné informace najdete v přiloženém dokumentu.

Zpět