Vzpomínka na Karla Franka

Docent Karel Frank.
Foto: Archiv katedry germanistiky
úterý 7. srpen 2018, 11:00

Před pár dny, 24. července, nás opustil lingvista docent Karel Frank, který bezmála půl století utvářel atmosféru katedry germanistiky.

Narodil se roku 1940 ve Vsetíně, na rodný dům s balkónky nad Bečvou často vzpomínal. Po maturitě na vsetínském gymnáziu absolvoval studium germanistiky a rusistiky na Univerzitě Karlově v Praze, kde zažil druhou generaci Pražského lingvistického kroužku.

Už v době studia se naučil dobře finsky, což zúročil v diplomové práci srovnávající německé, ruské a finské slovotvorné postupy. Po vojně, krátkém působení na Průmyslové škole stavební ve Valašském Meziříčí a roce stráveném v Ústavu jazyků a literatur při ČSAV přišel roku 1966 na Katedru germanistiky FF UP. A zůstal tu bezmála pět desítek let – s pauzou v roce 1969, kdy pobýval na Univerzitě v Marburgu. Kvitoval s humorem i určitou hrdostí, když před pár lety zjistil, že jeho první studenti už jsou v důchodovém věku. On sám vyučoval i po sedmdesátce, poslední roky na Ústavu moderních jazyků a literatur na UTB ve Zlíně.

Tak dlouhé působení v akademickém světě s sebou nese delší výčet funkcí (namátkově zmiňme funkci vedoucího lingvistické sekce katedry germanistiky), ale na ty si Karel Frank nikdy nepotrpěl. Vychoval desítky doktorandů, kterým vzhledem ke svému širokému záběru umožnil zpracovávat nejrůznější témata dle vlastního výběru. Vyučoval obecnou a srovnávací lingvistiku, sémiotiku, textovou lingvistiku, pragmatiku, metody lingvistiky a další. Ve výuce i zahraničních přednáškách rád a fundovaně referoval o Pražském lingvistickém kroužku. Ve svých publikacích se věnoval zejména kontrastivní lingvistice, německé gramatice a textové lingvistice. Měl rád formu článku, ten poslední o českých a německých kauzativních slovesech mu vyšel před dvěma lety v časopise Deutsch als Fremdsprache.

Vzpomínáme na něj jako na polyglota (zjišťuji, že nikdo přesně neví, kolika jazyky vládnul, ale bude jich kolem desítky), jako na milovníka starých knih i čtenáře kvalitní moderní literatury. A také jako na autora aforismů, které nepublikoval, jen říkal – i v nelehkých posledních měsících.

S Karlem Frankem se loučíme velmi neradi.

 

Veronika Opletalová

katedra germanistiky FF UP