Vzpomínka na PaedDr. Ludvíka Edelsbergera, CSc.

Pedagogická fakulta.
Foto: Gabriela Knýblová
úterý 3. říjen 2017, 10:07

Lidé přicházejí a odcházejí. U nás veteránů jsou důležitější ti, které jsme dobře znali nejen jako odborníky, ale i po lidské stránce jako kolegy i nadřízené.

26. září odešel ve věku 91 let jeden z průkopníků české speciální pedagogiky (tehdy defektologie), spolupracovník nestorů oboru profesora MUDr. Miloše Sováka, DrSc. a profesora PaedDr. Františka Kabeleho, CSc. Ve své vědecké činnosti se zabýval dějinami speciální pedagogiky, teoretickými základy speciální pedagogiky a řada jeho odborných příspěvků je věnována také oblasti logopedie.

Několik let vedl oddělení speciální pedagogiky ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze. Odtud přešel jako vedoucí katedry speciální pedagogiky na naši olomouckou Pedagogickou fakultu UP. Zde působil v letech 1978 až 1986. S precizností sobě vlastní dojížděl každý týden ze svého domova v Kremnici od své rodiny, která pro něj byla vším. V historii katedry zanechal významnou stopu.

Ludvíku, i když řady nás, pamětníků, povážlivě řídnou, ti, kteří Tě znali, vzpomínají. A nejdůležitějším pokračováním je Tvůj úspěšný syn a tři krásná vnoučata.

Doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc.