Workshop projektu VALORADA: Inovativní přístupy k udržitelnému a klimaticky odolnému rozvoji evropských regionů

Zdroj: valorada-project.eu
Čtvrtek 12. říjen 2023, 12:55 – Text: (red)

Univerzita Palackého v Olomouci a společnost ASITIS, s. r. o., pořádají workshop k projektu VALORADA, zaměřený na boj proti klimatickým změnám a podporu udržitelného rozvoje v EU. Projekt je financovaný programem Horizon Europe EU a má za cíl povzbudit evropské regiony k udržitelnému, klimaticky odolnému rozvoji. Do projektu se po čas tří let zapojí 14 partnerů z 10 zemí EU.

Workshop probíhá ve dnech 11.–12. 10. 2023 na Univerzitě Palackého v Olomouci. Pořadatelem je společnost ASITIS, s. r. o., specializující se na klimatickou změnu, adaptační strategie a využití družicových dat. Během workshopu budou diskutovány inovativní přístupy projektu VALORADA k udržitelnému rozvoji měst a regionů. Workshopu se účastní mezinárodní zástupci projektu VALORADA, včetně německého GERICS, finského FMI a Climate KIC – inovační klimatické agentury Evropské komise, kteří budou vést diskuse a prezentace. Dále zde budou přítomni zástupci měst Mladá Boleslav a Přerov, figurujících jako modelová města projektu.

Mezi hlavní přínosy projektu VALORADA patří posuzování potřebné klimatické adaptace a odolnosti na regionální a místní úrovni, vznik prototypových nástrojů pro manipulaci s daty a zajištění maximální efektivity těchto nástrojů podle principů FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Principy FAIR zajišťují, aby vědecká data byla snadno dohledatelná, dostupná, interoperabilní a znovupoužitelná.

Workshop VALORADA se zaměřuje na následující klíčové tematické okruhy: porozumění dopadům klimatické změny na místní komunity a hodnocení těchto dopadů, identifikaci klimatických rizik, potřebná data a procesy pro řízení těchto rizik, a konečně na konkrétní kroky vedoucí k posílení odolnosti měst. Výstupy workshopu budou podrobně analyzovány, shrnuty a porovnány s výsledky z podobných akcí v různých evropských městech.

Společnost ASITIS, s. r. o., zabývající se klimatickou změnou, je zavedeným dodavatelem adaptačních strategií, družicových dat a poradenství v oblasti klimatické změny pro města, kraje i ministerstva. ASITIS, s. r. o., se dále specializuje na studie energetické efektivity, obnovitelných zdrojů a opatření pro úsporu energie pro firmy a samosprávy. V roce 2022, v rámci výhry mezinárodního tendru Evropské vesmírné agentury, vypracovala úspěšnou studii proveditelnosti na technologii UpGreen využívající družicová data, data města a umělou inteligenci v oblasti správy a rozvoje modro-zelené infrastruktury.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)