Workshop Vánoce a zdraví přilákal na UP více než stovku zájemců

Marie Nejedlá, vedoucí Centra podpory veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu v Praze hovořila o nastupující generaci, tzv. generaci mileniálů.
Fotogalerie: Milada Hronová
pátek 8. prosinec 2017, 7:26 – Text: Milada Hronová

Přednášky, pracovní dílny i bohatý doprovodný program nabídl interaktivní vzdělávací workshop Vánoce a zdraví. Jeho šestého ročníku se na pedagogické fakultě zúčastnila více než stovka učitelů, studentů i zástupců neziskových organizací.

V uplynulých ročnících workshopu učitelé i studenti diskutovali například o prevenci stresu a možnostech relaxace, o alkoholu a jeho dopadech, zabývali se tématy, jakými jsou rizikové chování v dopravě i při manipulaci s pyrotechnikou. Jeho letošní snahou bylo propojit tématiku vánočního období s otázkami zdraví ve všech jeho rovinách. V bohatém doprovodném programu fakulta nabídla edukační materiály i ekologickou drogerii.

„Chceme ukázat, že výchova ke zdraví má smysl, že není zbytečná. Proto na naši akci zveme nejširší spektrum odborníků, kteří pak poznatky mohou využít v praxi,“ řekla Michaela Hřivnová z katedry antropologie a zdravovědy.

Program worshopu obsahoval čtyři odborné přednášky. Během dne se hovořilo i o metodice pro výuku témat zdravých vztahů na I. stupni ZŠ, o tom, co by měl pedagog znát při práci s tématy výživy na školách i například o tom jak hodnotit tělesné složení. S úvodní přednáškou  Jsou mileniálové osamělejší než starší generace? přijela do Olomouce Marie Nejedlá, vedoucí Centra podpory veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu v Praze, která hovořila o lidech narozených v devadesátých letech minulého století a o jejich pohledu na fungování světa.

Někteří z účastníků workshopu přijeli do Olomouce na konkrétní přednášku, jiní se této akce účastní pravidelně. Kvůli workshopu, který se věnoval hodnocení tělesného složení, přijela na pedagogickou fakultu Irena Batelková, speciální pedagožka ze Základní školy Velká Bíteš. „Jsem na této akci poprvé a kromě vybraného tématu se těším i na všechny ostatní přednášky. Programová nabídka dne je velmi zajímavá. Získané informace určitě využiji i pracovně,“ uvedla. 

Pravidelně se akce Vánoce a zdraví účastní i studenti katedry antropologie a zdravovědy. „Témata mají souvislost s prevencí rizikového chování, které se během studia věnujeme. Nejvíc mě zajímá workshop Jak neničit naši plodnost, ve kterém budou hovořit odborníci z kliniky reprodukční medicíny,“ řekla Pavla Horáková, posluchačka navazujícího studia.  

Interaktivní vzdělávací workshop Vánoce a zdraví uspořádala PdF UP. Záštitu nad akcí převzal primátor města Olomouce Antonín Staněk i děkan PdF UP Čestmír Serafín.