Zahraniční studenti přírodovědecké fakulty si sdělovali dojmy a zkušenosti

Na přírodovědecké fakultě studuje v anglických programech na šest desítek studentů.
Foto: Martina Šaradínová
sobota 9. prosinec 2017, 13:00 – Text: Martina Šaradínová

Zhruba šest desítek mladých lidí ze 42 zemí studuje v současné době v anglických studijních programech na přírodovědecké fakultě. S velkou částí z nich se vedení fakulty ve čtvrtek setkalo na předvánočním večírku v Pevnosti poznání.

„Chtěli jsme, aby se naši zahraniční studenti dostali do kontaktu s vedením fakulty, věděli, kde studují a kde mohou získávat informace. Sám jsem také studoval v zahraničí a vím, jaké pocity v takové situaci člověk zažívá. Snažili jsme se jim dát trochu optimismu do studia. Našim cílem je, aby si z Olomouce odnesli dobrý dojem a propagovali nás v zahraničí,“ uvedl děkan Ivo Frébort.

Podle něj zhruba polovinu posluchačů anglických studijních programů tvoří studenti navazujících magisterských programů na katedře rozvojových a environmentálních studií, druhá polovina jsou převážně doktorandi. „Všichni si studium nějakým způsobem financují sami, ať už přes grant, vládní stipendium či Fischerovo stipendium. Je pro nás významné, že jsme byli schopni tyto studenty motivovat ke studiu u nás. Vytvářejí nám tady mezinárodní atmosféru, jsou v kontaktu s našimi studenty. V budoucnu bychom jich rádi měli na fakultě více,“ doplnil děkan. Za optimální by považoval, kdyby zahraniční studenti tvořili deset procent všech posluchačů.

Studenti se dotazovali například na možnosti studijních stipendií a hovořili i o svých zkušenostech ze studia. Řada z nich se shodla na tom, že ačkoliv před příjezdem do Olomouce o městě ani zdejší univerzitě mnoho nevěděli, jsou se zdejším pobytem spokojeni.

Doktorandskému studiu ekologie a ochrany životního prostředí se věnuje Diana Patricia Alvarado Solano z Kolumbie. „Studium se mi velmi se mi líbí, rozhodnutí odjet z domu a studovat zde byl velký krok vpřed. V porovnání se situací doma zde nemám tolik rušivých elementů, takže se mohu na studium dobře soustředit. Líbí se mi, že je tu vše blízko. Pokud nemusím do Holice, mohu se pohybovat převážně pěšky. Největší rozdíl, který jsem zaznamenala, je mentalita zdejších lidí. My Kolumbijci jsou velmi hlučný národ, rádi mluvíme hodně a nahlas. Češi jsou obecně tišší a taková je celkově i zdejší atmosféra,“ uvedla studentka. 

Setkání se zahraničními studenty pořádá přírodovědecká fakulta pravidelně.