Zástupci vedení univerzity a kraje se setkali nad společnými tématy

Foto: E. Havrlant a Olomoucký kraj
Pátek 12. duben 2024, 12:00 – Text: Egon Havrlant

K dalšímu společnému jednání se ve freskovém sále rektorátu sešlo vedení Univerzity Palackého s členy Rady Olomouckého kraje. Během pracovní snídaně řešili zástupci obou institucí kooperaci v oblastech, jimž chtějí i v budoucnu věnovat pozornost a vzájemně se v nich podporovat. Patří mezi ně mimo jiné dobrovolnictví, udržitelnost, spolupráce univerzity a krajského inovačního centra, rozvoj společných projektů nebo spolupráce se zahraničními partnery. 

„Univerzita je významnou součástí města a širšího regionu, ovlivňujeme celou řadu společenských oblastí, ale uvědomujeme si také svoji odpovědnost. Vítám podobná setkání, během nichž můžeme se zástupci samospráv sdílet informace a zkušenosti. Chceme být i nadále vnímáni jako instituce, která je přínosem pro celou komunitu a vedle vzdělávání a vědeckovýzkumné práce se věnuje i své třetí roli, kterou je přímé společenské působení,“ uvedl Martin Procházka, rektor UP.

Diskuze proběhla například také nad aktuálními trendy na celorepublikovém i regionálním trhu práce a s tím související potřebou nových absolventů v konkrétních profesích. „Z vývoje situace v českém zdravotnictví a také z predikcí odborníků víme, že v blízké době budou v naší zemi chybět tisíce kvalifikovaných zdravotních sester. My už v tuto chvíli investujeme do rekonstrukcí a výstavby dalších prostor pro vzdělávání zdravotníků, abychom byli připraveni navýšit kapacity oborů, po nichž je velká společenská poptávka,“ dodal rektor UP.

Univerzitu Palackého označil za významného partnera Olomouckého kraje i jeho hejtman Josef Suchánek. „Jde nám o společnou věc a tou je rozvoj a zlepšování života v Olomouckém kraji. Společných projektů máme mnoho a naše součinnost je důležitá, ať už je řeč o dobrovolnických projektech, vědě v rámci krajského inovačního centra a univerzitního Vědeckotechnického parku, propojování středního a vysokého školství nebo společných zahraničních partnerech," uvedl.  

Společná pracovní setkání, během nichž se představitelé obou institucí vzájemně informují o dlouhodobých plánech i o aktuálním dění, probíhají nejen mezi univerzitou a krajem, ale také se zástupci vedení města. Pravidelně se zástupci univerzity i samospráv setkávají během celého roku také v rámci bilaterálních jednání nad jednotlivými tématy.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)