Záznam: Vedení UP reagovalo na dotazy k aktuální situaci na UP

Středa 25. březen 2020, 17:46 – Text: (red)

Momentální nouzová situace v ČR a s tím související specifický režim Univerzity Palackého s sebou nese mnohé dotazy a nejasnosti ze strany studentů i zaměstnanců UP. Vedení UP proto uspořádalo videopřenos, v němž na aktuální otázky podalo odpovědi. Témata přitom vzešla z podnětů studentů a zaměstnanců, kteří mohli své otázky posílat předem prostřednictvím e-mailu.

Otázek se sešly stovky, z časových možností proto nebylo možné reagovat na všechny zvlášť. Vedení UP však otázky, které se v mnoha případech opakovaly, sdružilo do komplexních tematických celků a k těmto posléze poskytlo komentář.

Po úvodním slově v angličtině směrem k zahraničním studentům se rektor Jaroslav Miller, prorektor pro studium Vít Zouhar, prorektor pro vnější vztahy Petr Bilík a ředitel kolejí a menz UP Josef Suchánek věnovali postupně těmto tématům:

  • průběhu a harmonogramu zbytku letního semestru včetně podoby zkoušek, státnic, promocí a odevzdávání kvalifikačních prací;
  • situaci na kolejích a úpravě kolejného s ohledem na aktuální situaci;
  • komunikačním strategiím a platformám UP v aktuální situaci;
  • dobrovolnickým aktivitám na UP v aktuální situaci;
  • problematice zahraničních studentů UP, kteří v současné situaci „uvízli“ ve svých domovských zemích a mají obavy, že se nedostanou zpět do ČR kvůli uzavřeným hranicím;
  • problematice zahraničních studijních pobytů (Erasmus aj.) v příštím akademickém roce;
  • problematice praxí a laboratorních prací studentů a problematice poplatků za studium;
  • podobě a termínům přijímacích zkoušek do příštího akademického roku.

Záznam celého videopřenosu si můžete pustit zde:

Zpět