Vzpomínka na profesorku Alenu Nelešovskou

Profesorka Alena Nelešovská.
Foto: archiv katedry
středa 29. března 2017, 09:23

V sobotu 25. března zemřela profesorka Alena Nelešovská - jedna z nejvýraznějších osobností ve svém oboru. Na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci působila v letech 1974 - 2011 a po dobu 20 let byla vedoucí katedry primární pedagogiky. Byla také první profesorkou primární pedagogiky v České republice.

Ve své profesi se zabývala přípravou budoucích učitelů 1. stupně základních škol a svým studentům se snažila ukázat správnou cestu do jejich budoucí profese učitele těch nejzranitelnějších žáků. Vážili si jí kolegové z fakult v celé republice i v zahraničí. Z její činnosti je patrné, že profesi, kterou si vybrala, z celého srdce milovala. Učitelkou chtěla být od dětství a její sen se naplnil. I když se jedná o profesi náročnou a mnohdy nedoceněnou, považovala ji za své poslání. Její výsledky jsou odrazem pilné, dlouhodobé, erudované práce a vysoké náročnosti na sebe, ale i na své spolupracovníky, které systematicky podněcovala k aktivitám, a které podporovala. Vždy reagovala na vše nové, aktuální a potřebné. Energie, která z ní vyzařovala, byla pro celé okolí velmi motivační a inspirativní.

Paní profesorka byla člověk empatický a lidský. Dlouho a statečně bojovala se zákeřnou nemocí a stejně bojovala za každého, kdo u ní hledal pomoc a porozumění.

Alena Nelešovská zemřela 25. března 2017 ve věku 66 let. Poslední rozloučení se uskuteční v pondělí 3. dubna ve 14 hodin v obřadní síni krematoria.

Jana Svobodová a Dominika Provázková Stolinská