Stěhování katedry

pondělí 29. ledna 2018, 11:44 - Text: Zuzana Zemanová

Ve dnech 5.–6. února 2018 se katedra bohemistiky stěhuje na své původní působiště Křížkovského 10. Zkoušení naplánované na tyto nebo následující dny proběhne podle plánu tak, jak je vypsáno ve STAGu, pokud vyučující nestanoví jinak. V případě pochybností se prosím řiďte individuálně instrukcemi jednotlivých vyučujících. Vyučování v letním semestru začne 12. února již na Křížkovského.