Kvalita prací v Projektu Hýčkejte svou alma mater roste

Porotu letos nejvíce zaujal projekt Tadeáše Žďárského.
Foto: Martina Šaradínová
pondělí 12. prosince 2016, 08:50 - Text: Martina Šaradínová

Na popularizaci vědy, propagaci přírodovědecké fakulty, oživení kulturního a společenského dění nebo zkrášlení fakulty a jejího okolí se zaměřily projekty, které letos studenti přihlásili do projektu Hýčkejte svou alma mater. Za odměnu získají autoři deseti projektů stipendia v celkové výši 46 tisíc korun. Nejvýše porota ocenila aktivitu Ukliďme Olomouc, kterou na jaře zorganizoval student Tadeáš Žďárský a jež stála na počátku činnosti spolku Udržitelný Palacký.

Smyslem tradičního projektu přírodovědecké fakulty je motivovat studenty k nápadům, které mohou přispět ke zviditelnění fakulty či popularizaci některého z přírodovědných oborů. Studenti mohou rovněž přicházet s aktivitami, které oživí dění na fakultě či zkrášlí její prostředí. V porovnání s loňským rokem se počet zúčastněných zvýšil, loni porota hodnotila sedm projektů.

„Úroveň projektů rok od roku roste, a to co do obsahu, tak i formy. Je vidět, že máme šikovné studenty a že soutěž získává na prestiži,“ zhodnotil letošní ročník jeden z porotců, proděkan Josef Molnár.

Největšího uznání se dočkala akce Ukliďme Olomouc, která se konala na konci dubna v režii spolku Udržitelný Palacký jako součást celostátní akce Ukliďme Česko. V okolí přírodovědecké fakulty, vysokoškolských kolejích, na březích řeky Moravy a Mlýnského potoka a dalších místech zhruba 60 dobrovolníků za tři hodiny nasbíralo více než 120 pytlů s odpadky. „Je to velmi užitečná akce. Stav zejména v okolí obou vodních toků bývá velmi neutěšený a je potěšitelné, že se studenti rozhodli to napravit,“ uvedl děkan Ivo Frébort.

Student oboru Environmentální studia a udržitelný rozvoj Tadeáš Žďárský byl výhrou mile překvapen. Získá mimořádné stipendium 9000 korun. „Celou akci jsem ale uspořádal se spoustou dalších lidí ze spolku, kteří mají z ocenění také velkou radost. Od Ukliďme Česko se náš spolek opravdu rozrostl a zprofesionalizoval. Tento semestr členové věnovali našim akcím spoustu času bez nároku na jakoukoliv odměnu, o to víc si jí teď vážíme. Věřím, že získané peníze využijeme na vylepšení prostředí kolem nás,“ uvedl Žďárský.

Na druhém místě skončil projekt Vypravěči Vědy. Student oboru Aplikovaná chemie Vojtěch Havle se svou kolegyní Lindou Trejtnarovou, jež studuje obor Chemie-fyzika, zábavnou formou objasňuje žákům základních škol základní fyzikální zákony. Popularizaci vědy se věnují rovněž Martin Vondrák a Tomáš Heger, kteří v Pevnosti poznání prezentovali program nazvaný Molekulární kaleidoskop. K propagaci fakulty poslouží fotografie, které pořídil Petr Klempa. Studentka Tereza Nedjaková pod hlavičkou studentské organizace POSPOL zorganizovala Souboj kapel. Tradičním účastníkem klání je Ondřej Kurka, který zaštiťuje chod klubu deskových her na fakultě, letos se připojil i Jiří Balun s klubem go. Díky aktivitě Jakuba Koláře má katedra zoologie k dispozici nové studijní expozice členovců.

Řešitelé projektů obdrží bezprostředně po jejich přijetí 500 korun na projekt. Poté, co ho úspěšně obhájí, se mohou těšit na mimořádné stipendium. Letos se rozdělovala ve výši od 2000 do 9000 korun, porota brala v úvahu i časovou a finanční náročnost aktivit. Hodnotící komise posuzovala nápaditost a originalitu projektu, jeho význam pro fakultu, kvalitu závěrečné zprávy i úroveň veřejné obhajoby.