Profesor Merkoçi přiblížil vývoj biosenzorů s využitím nanomateriálů

Profesor Merkoçi působí na Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology v Barceloně.
Foto: Martina Šaradínová
čtvrtek 15. prosince 2016, 08:00 - Text: Martina Šaradínová

O současném stavu poznání v oblasti biosenzoriky i o přípravě biosenzorů s využitím nejrůznějších nanomateriálů hovořil včera na přírodovědecké fakultě Arben Merkoçi z Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology v Barceloně. Přednáška nazvaná Nanobiosensors for diagnostics: from plastic to simple paper-based platforms byla součástí v tuzemsku ojedinělého přednáškového cyklu Rudolf Zahradník Lecture Series.

Renomovaný vědec publiku představil rozsáhlý základní a aplikovaný výzkum v oblasti využití nanomateriálů zejména pro biosenzorické aplikace, které se dají uplatnit v medicíně, při ochraně životního prostředí či v elektronice.

„Přednáška byla krásně didakticky zpracovaná. Poskytla přehled o současném stavu poznání v biosenzorice a o využití nanomateriálů v této oblasti. Motivace výzkumu jsou jasné. Ve společnosti je velká poptávka po rychlejším, citlivějším a selektivnějším odhalení jak biologicky významných látek v tělních tekutinách, tak například znečištění v životním prostředí nebo potravinách. Potřebujeme také senzory, které umí efektivně detekovat celou řadu signálů z okolního prostředí a reagovat na ně,“ uvedl zástupce ředitele Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) Michal Otyepka, jenž pozvání profesora Merkoçiho inicioval.  

Renomovaný vědec v Barceloně  vytváří levné a vysoce citlivé testery. Při jejich přípravě si vystačí s papírovým nosičem, nanomateriály a tiskárnou. „Jedná se o velmi jednoduchou technologii, díky níž se dozvíme výsledky snadno a rychle, aniž bychom museli dělat složité analýzy v klinických laboratořích,“ prozradil Merkoçi.

Podle Otyepky je tento přístup velmi přínosný. „V dnešní době je vypracovaná celá řada postupů pro diagnostiku mnoha látek. Problémem je ale často cena, edukace personálu a poměrně nákladná technika. Směr, kterým se vydal profesor Merkoçi, je mít levné, snadno dostupné a uživatelsky přátelské detektory. I poučený laik by tak mohl například na svém chytrém telefonu získat okamžité informace o stavu svého těla, kvalitě vody či potravin,“ uvedl Otyepka. 

Jako zajímavou a komplexní označil přednášku i Jan Filip z RCPTM. „Zaujaly mě především možnosti detekce kontaminantů, hlavně těžkých kovů ve vodách. Jejich technologie se ukazuje jako velice rychlá a snadná, do budoucna dostupná. Je to ve velkém překryvu se zaměřením naší environmentální skupiny, kde se zabýváme nejen čištěním různých typů vod kontaminovaných například těžkými kovy, ale právě i detekcí těchto kovů. Protože se začínáme věnovat i čištění pitných vod, detekce velmi nízkých koncentrací kovů, tak jak ji profesor Merkoçi ukázal, je pro nás velice inspirující,“ řekl Filip.

Rudolf Zahradník Lecture Series zaštiťuje ředitel RCPTM Radek Zbořil. Cílem je představovat akademické obci významné světové vědce z oblasti chemie a materiálových věd.