Přírodovědecká fakulta v dubnu zvolí nový akademický senát

O novém složení AS PřF akademici rozhodnou 5. a 6. dubna.
Foto: Martina Šaradínová
sobota 17. prosince 2016, 13:00 - Text: Martina Šaradínová

Přírodovědecká fakulta si své nové senátory zvolí 5. a 6. dubna. V tentýž den se na fakultě uskuteční i volby do Akademického senátu Univerzity Palackého. O termínu voleb rozhodli fakultní senátoři v tomto týdnu na svém posledním letošním zasedání.

„Návrhy na kandidáty bude možné podávat až po ustanovení volební komise. Tento krok má na programu akademický senát na jednání, které se uskuteční 25. ledna,“ objasnil předseda akademického senátu přírodovědecké fakulty Marek Jukl.

Uzávěrka pro kandidátní listiny je stanovena na 2. března ve 12:00. Následující den budou kandidátní listiny vyvěšeny. Volby do fakultního akademického senátu se uskuteční již podle nového volebního řádu, jenž vstoupí v platnost 1. ledna příštího roku. Mimo jiné sjednocuje pravidla pro volbu zástupců studentů a akademických pracovníků.

Akademický senát je volený samosprávný orgán fakulty, funkční období senátorů trvá tři roky. Stávajícím senátorům skončí 7. května. Akademický senát zastupuje akademické pracovníky (14 zástupců) a studenty (7 zástupců). Určuje dlouhodobé směřování fakulty v návaznosti na dlouhodobý záměr univerzity. Volí děkana, schvaluje rozpočet, rozhoduje o změnách uspořádání fakulty a podobně.