Absolvent přírodovědecké fakulty dostal v Senátu medaili

Dag Hrubý (druhý zleva) spolu s dalšími laureáty.
Zdroj: Česká školní inspekce
neděle 18. prosince 2016, 13:00 - Text: Martina Šaradínová

Medaile Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání se rozdávaly počátkem prosince na slavnostním setkání, které uspořádal Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR spolu s Českou školní inspekcí. Jedním z oceněných je absolvent přírodovědecké fakulty a dlouholetý středoškolský pedagog Dag Hrubý, který v současné době na své alma mater studuje doktorské studium.

Erudovaný matematik a někdejší dlouholetý ředitel gymnázia v Jevíčku je považován za jednu z největších osobností českého gymnaziálního vzdělávání. To potvrzuje i proděkan přírodovědecké fakulty Josef Molnár, který s ním řadu let spolupracuje při výchově mladých talentů. „Má obrovský dar zaujmout studenty, díky němu se mnozí nadchli nejen pro matematiku, ale i další přírodní vědy. Dag Hrubý je navíc renesanční osobnost s obrovským rozhledem a širokým spektrem zájmů. Tím vším studenty inspiruje,“ uvedl Molnár.

Dag Hrubý si ocenění, které spolu s ním získal například i olomoucký arcibiskup Jan Graubner, velmi váží. „Vnímám to jako poděkování za práci, kterou jsem vykonal v oblasti vzdělávání, a také jako respekt k mým názorům, které rozhodně nejsou zcela v souladu se současným směřováním vzdělávací politiky v ČR. Mám stále silnější pocit, že na vzdělávání je výhradně pohlíženo jako na poskytování služeb, na které se nekriticky aplikují poznatky z neoliberální ekonomie,“ uvedl Hrubý.

Školu považuje za místo, kde je zkoušen a dotazován především učitel, který by měl být schopen vychovávat dobrou radou i zaujetím pro své předměty. „Myslím si, že hluboké zaujetí a učitelova láska k předmětu vychovávají lépe než jakákoliv informace. Pokud moji studenti uvidí, že vyučuji matematiku s radostí, že mne to baví, budou mne následovat, budou ochotněji plnit úkoly na ně kladené, budou ve mně vidět člověka, kterému mohou důvěřovat. Důležité je rovněž, aby učitel hodnotil spravedlivě práci svých studentů,“ domnívá se Hrubý.

Podle něj musí dobrý učitel „dostat něco od Pána Boha“, musí se stále vzdělávat nejen v matematice a nacházet porozumění u svých nejbližších. Nabízí i vlastní definici učitele: „Učitel je zodpovědný, veselý člověk, který se rozhodl dobrovolně a s jistou dávkou pokory věnovat svůj život výchově a vzdělávání dětí.‏ Radost učit bývá občas tlumena nařízeními nadřízených a jiných orgánů.“

Po odchodu do důchodu se Dag Hrubý rozhodl studovat v Olomouci obor Didaktika matematiky. „Moje spolupráce s přírodovědeckou fakultou je srdeční záležitost. Na fakultu jsem nastoupil v roce 1968 do učitelského oboru Matematika – chemie. Zejména akademický rok 1968/1969 byl úžasný. Jsem velmi hrdý na to, že jsem absolventem této fakulty,“ řekl Dag Hrubý.