Na volby do Akademického senátu UP se připravují další dvě fakulty

Na svém zasedání jednali o přípravách voleb do AS UP také senátoři lékařské fakulty.
Foto: Velena Mazochová
čtvrtek 16. února 2017, 12:15 - Text: Velena Mazochová

Schválením dílčích volebních komisí zahájily přípravy na volby do „velkého“ senátu fakulty lékařská a zdravotnických věd. Jejich senátoři o nich rozhodli na svých jednáních tento týden.

Senátoři lékařské fakulty, kteří se v úterý sešli na svém druhém zasedání v tomto funkčním období, zvolili osmičlennou komisi ve složení Barbora Bittnerová, Filip Blažek, Eva Kriegová, Tomáš Kučera, Pavel Kurfürst, Zuzana Macečková, Vladislav Raclavský a Natálie Táborská. „Dílčí volební komise, která bude volby na fakultě řídit, si ze svých řad zvolí svého předsedu. Ten se stane členem hlavní volební komise pro volby do Akademického senátu UP,“ popsal předseda senátu lékařské fakulty Jan Strojil fungování komise.

Termín pro konání voleb na olomoucké medicíně byl stanoven na začátek posledního březnového týdne. V pondělí 27. března budou moci akademici a studenti odevzdávat své hlasy v budově Kliniky zubního lékařství, v následujících dvou dnech bude volební urna připravena v prostorách Teoretických ústavů.

Dílčí volební komisi zvolili na svém zasedání tento týden také členové akademického senátu fakulty zdravotnických věd. „Má sedm členů a jsou v ní zastoupeny v podstatě všechny ústavy. Sejde se začátkem příštího týdne, aby zvolila předsedu a místopředsedu,“ uvedl předseda senátu FZV Lukáš Merz. Komise zároveň upřesní konkrétní termíny voleb, které budou spolu s celým harmonogramem umístěny na úřední desce fakulty.

O složení Akademického senátu UP na období 2017 – 2020 se rozhodne v rozmezí dvou týdnů na přelomu března a dubna. Kandidáty bude ze svých řad volit akademická obec všech osmi fakult.

Nejvyšší samosprávný orgán univerzity má 24 členů. Každá fakulta je v něm zastoupena dvěma senátory z řad akademických pracovníků a jedním z řad studentů.