Pedagogická fakulta nabídla nové zpracování soudobých dějin

Vanda Vaníčková, Gabriela Cingelová, Pavel Kopeček a Pavel Krákora, autoři nově vydané monografie Tak trochu jiné soudobé dějiny. Repro: Žurnál UP
středa 8. března 2017, 07:25 - Text: Milada Hronová

Pavel Krákora a tříčlenný kolektiv z katedry společenských věd připravili novou monografii, jejíž ambicí je podat co nejucelenější přehled soudobých dějin a možností jejich výuky. Kniha Tak trochu jiné soudobé dějiny má sloužit i učitelům dějepisu.

Snaha autorů osmdesátistránkové publikace bylo podat celistvý přehled soudobých dějin včetně toho, jak by se mohly dějiny vyučovat.  

„Otázka pojetí a vnímání soudobých dějin v kurikulu dějepisu se do značné míry stala aktuální i palčivá na počátku devadesátých let minulého století. Právě v této době se v kontextu společenských změn objevila ve výuce dějepisu zřetelná snaha oprostit ji od veškerého ideologického balastu, který ji charakterizoval v předchozích desetiletích. Tyto tendence se samozřejmě nejvýrazněji promítaly ve vztahu k moderním dějinám 20. století,“ řekl Pavel Krákora z katedry společenských věd. Proces, který pak vedl ke změně dějepisné výuky, byl podle něj spjatý s určitými obavami správné interpretace. I proto se v nově vycházejících učebnicích dějepisu většina kontroverzních historických témat doposud redukovala na strohý popis událostí. 

Monografie Tak trochu jiné soudobé dějiny, doplněná o rozšířenou elektronickou verzi, je jedním z výstupů projektu IGA Dějepisné vzdělávání s akcentem na soudobé dějiny a jeho reflexe ze strany učitelů. Vyšla v Nakladatelství Epocha.

Více o projektu ZDE.