Březen ve znamení divadel studentů speciální pedagogiky

Zdroj: www.google
pondělí 13. března 2017, 12:45

Tak jak je pro mnohé březen měsícem knih, u všech studentů speciální pedagogiky – dramaterapie je tento měsíc spojen především s „prkny, co znamenají svět“ – v podobě divadelního maratonu. Ten odstartoval 7. a 8. března premiérou divadelních inscenací studentů 2. ročníku v Divadle na cucky pod záštitou Divadla Drát – divadla dramaterapeutů Ústavu speciálněpedagogických studií PdF. Zde jim rovněž studenti třetího ročníku předali pomyslné žezlo spojené s rituálem nabalování drátěného klubka a tím byl večer divadel zahájený.

Pásmo čtyř představení nesoucí sjednocující název „osvoboďto“ ukázalo minimalistickou scénu, autorský zvuk i loutky, a především kontrast na jevišti i mimo něj. Herecké výkony, audiovizuální složka a myšlenkový přesah byly – v rámci následné reflexe a dle slov těch nejpovolanějších, naprosto vyvážené. Atmosféru doplnilo velké množství diváků, kteří mohli využít otevřeného baru i studenty připraveného pohoštění.

Divadlům však ještě není konec…

…ve dnech 14. a 15. března vždy od 18:00 ve Staré aule na Pedagogické fakultě proběhnou klauzurní představení studentů 3. ročníku. Jedná se o závěrečná sebereflexivní představení, kterými studenti posledního ročníku skrze autorské přestavení shrnují své (nejen) studijní zážitky a zároveň se i pomalu loučí se svým studiem. První den se můžeme těšit na představení s názvy: Generální úklid, Pensieve a Žádost o prodloužení. Ve druhém dni studenti představí divadelní představení s názvy: Cesta, Kosmonautí deník a Potrhlost.

Divadelní maraton bude završen v úterý 28. března v 19:00 v divadelním prostoru na Konviktu, kde nás čeká premiéra studentů 1. ročníku navazujícího magisterského studia. Ti na základě vlastní zkušenosti – v podobě týdenního výcviku zaměřeného na fenomén tvořivé práce pomocí unikátního divadelního žánru divadlo fórum a technik Augusta Boala – připraví pro diváky konkrétní téma, kdy budou herci s diváky pomocí tvořivé divadelní akce hledat možná řešení konfliktů a náročných situací.

Přijďte zažít a objevit neotřelé jevištní formy a užít si večer protkaný uměleckými múzami. 

Petra Vodičková, Mgr. Jaromír Maštalíř Ph.D., Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP