Děkani přírodovědných fakult budou jednat o legislativních změnách či využití umělé inteligence při výuce

Foto: archiv PřF UP
Úterý 6. červen 2023, 13:00 – Text: Šárka Chovancová

O změnách legislativy, které mají dopad na financování vědy a přírodovědných oborů, či například o využití umělé inteligence při výuce přírodovědných oborů budou diskutovat členové Asociace děkanů přírodovědných fakult České republiky na dvoudenním setkání, které se uskuteční 8. a 9. června 2023 v prostorách přírodovědecké fakulty a v Pevnosti poznání.

„Asociace děkanů přírodovědných fakult České republiky vznikla před pěti lety a v současnosti sdružuje děkany všech deseti přírodovědných fakult veřejných a státních vysokých škol v České republice. Toto sdružení je ryze dobrovolné a schází se pravidelně dvakrát do roka. Asociace slouží zejména k udržování a zlepšování vzájemné komunikace mezi vrcholnými představiteli fakult a potažmo i fakultami jako takovými. Dále je velmi důležité formulování společných postojů a cílů v zásadních záležitostech vysokého školství, výzkumu i financování vysokých škol,“ uvedl děkan přírodovědecké fakulty Martin Kubala.

Zástupci ministerstva školství budou na setkání v Olomouci děkany informovat například o změnách v rámci přípravy budoucích učitelů, a to s ohledem na přírodovědné fakulty. Chybět nebudou ani informace ohledně legislativních změn v rámci financování vědy či výstupy z pracovní skupiny řešící mzdy na vysokých školách. 

Pro děkany je připravený také zajímavý doprovodný program. Zástupci přírodovědeckých fakult z celé země navštíví například Umělecké centrum UP či ovocnářskou a okrasnou školku na Bouzovsku, kterou založil absolvent Přírodovědecké fakulty UP.

Setkání členů Asociace děkanů přírodovědných fakult ČR se zúčastní předseda asociace a děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Tomáš Kašparovský, děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Zuzana Václavíková, děkan Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Pavel Kozák, děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích František Vácha, děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové Jan Kříž, děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy Mirko Rokyta, děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Michal Varady, děkan Fakulty aplikovaných věd západočeské univerzity v Plzni Miloš Železný, děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Jiří Zima a děkan Přírodovědecké fakulty UP Martin Kubala.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)