Legenda českého aerobiku Helena Jarkovská přednášela na UP

Foto: archiv ASC UP.
pondělí 4. dubna 2016, 07:05

V sobotu 19.3.2016 uspořádalo ASC UP seminář zaměřený na aerobní a zdravotní cvičení. Pozvání přijala česká legenda aerobiku Mgr. Helena Jarkovská a její dcera Markéta Jarkovská.

Helena Jarkovská je zakladatelkou a propagátorkou českého aerobiku (od roku 1983), zakladatelkou a ředitelkou České školy aerobiku a České školy spininku akreditované při MŠMT ČR. V roce 1990 založila  Fit klub H. Jarkovské v Praze 7, kde stále cvičí. Specializuje se na posilovací, aerobní a další druhy funkčních cvičení.

Markéta Jarkovská vystudovala v roce 1996 Taneční konzervatoř Jaroslava Ježka se specializací na moderní scénický tanec. Od roku 2002 pracuje jako lektorka ve fitness centrech, je spolumajitelkou Fit klubu Heleny Jarkovské, lektorkou  České školy aerobiku, lektorkou na kongresech a seminářích.

Seminář aerobních a zdravotních cvičení byl složen ze dvou částí. Zúčastnilo se ho 25 lidí z řad studentů UP, lektorů ASC UP, ale i odborné veřejnosti z Olomouckého kraje. První částí byla přednáška na přírodovědecké fakultě. Obsahem přednášky byl metodický rozbor cvičení s vlastním tělem. Účastníci se dozvěděli mnoho informací o lidském těle, dělení svalů a jejich činnosti.  Dále se seznámili s pojmy svalová dysbalance, svalová rovnováha a správné držení těla. V neposlední řadě byla součástí přednášky diskuze s lektorkami o praxi nejen účastníků semináře, ale také lektorek – Heleny a Markéty Jarkovské v jejich fitcentru v Praze.

Druhou částí semináře bylo cvičení, které proběhlo v tělocvičně Envelopa. Mělo tři fáze a lektorky nás ani v jedné příliš nešetřily. První hodina byla zaměřena na intervalový aerobní trénink, což je metodická forma tréninku síly a vytrvalosti používaná v aerobních činnostech. Druhá lekce nazvaná TRIOBODY byla zaměřena na trénink problémových oslabených svalových skupin v pořadí – nohy, záda, břicho. Poslední lekce byla zaměřena na funkční cvičení svalů hrudníku, zad a svalů hlubokého svalového systému.

Lektorky Helena a Markéta Jarkovská přislíbily účast i na dalších námi pořádaných seminářích. Byli jsme velmi poctěni jejich návštěvou a těšíme se na opětovné setkání.

Pokud máte zájem zasílat informace o pořádaných seminářích a akcích ASC UP napište nám na email: petra.gottwaldova@upol.cz

Petra Gottwaldová