Mladí vědci řešili výzvy soutěžního práva v oblasti digitálních technologií

Jednodenní workshop přilákal přes 70 zájemců. Foto: PF UP
Pátek 30. duben 2021, 9:12 – Text: Eva Hrudníková

Výjimečný zaměřením a propojením právní teorie s praxí. Takový byl mezinárodní workshop pro mladé vědce Soutěžní právo v oblasti digitálních technologií. Pořádalo jej Jean Monnet Centre of Excellence in EU Law při právnické fakultě ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Českou asociací pro evropská studia.

Jednodenní workshop přilákal přes 70 zájemců. „Soutěžní právo je velmi úzkou právní specializací, které se věnují jednotky doktorandů na právnických fakultách. Navíc jsme téma ještě zúžili na oblast digitálních technologií. Zájem o něj ale nakonec předčil naše očekávání,“ řekl spokojeně Michal Petr, vedoucí katedry mezinárodního a evropského práva PF UP a hlavní organizátor setkání. Podle něj šlo v oblasti soutěžního práva v československém prostoru o ojedinělou akci.

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci se workshop konal online. Zaznělo na něm celkem 14 odborných příspěvků. Drtivou většinu z nich si připravili doktorandi z českých a slovenských právnických fakult. „Úroveň příspěvků byla úžasná. Bylo vidět, že pokud se někdo věnuje soutěžnímu právu, tak to bere vážně. Naprostá většina zúčastněných doktorandů navíc působí ve velkých advokátních kancelářích. Nehovořili tedy jen čistě o teorii, ale o něčem, co opravdu v praxi dělají, s čím se setkávají,“ zhodnotil Michal Petr.

Akci si nenechal ujít například Miroslav Jakab, doktorand z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, který vystoupil s příspěvkem Hledání správné míry nedůvěry vůči digitálním trhům. „Workshop pro mě představoval spíše ojedinělou, ale o to milejší příležitost potkat se s kolegy věnujícími se soutěžnímu právu. Prostor byl ideální pro výměnu názorů ohledně otázek, kterými se osobně zabývám, ale i pro rozšíření obzorů o další zajímavé a aktuální problémy. Za nedostatek lze snad považovat pouze to, že akce musela proběhnout distančně,“ uvedl Miroslav Jakab. O workshopu jako o vydařené akci hovořila také Mária T. Patákyová z Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. „Akce se povedla hned z několika důvodů. Pořadatelé velmi vhodně a aktuálně vybrali téma. Příspěvky kolegů byly pro mě přínosné a ke kvalitě setkání přispěla zajímavá diskuse. Navíc vše se odehrávalo v příjemné atmosféře,“ dodala Mária T. Patákyová, která si připravila příspěvek Cenové algoritmy a súťažné právo EÚ.

Význam a praktičnost workshopu, jehož výstupem bude sborník příspěvků, podtrhla aktivní účast předsedy a místopředsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Petra Mlsny a Kamila Nejezchleba. „Nový předseda je nakloněn úzké spolupráci s akademickou sférou, chce intenzivně využívat akademické zdroje. Naše propojení určitě bude pokračovat a doufám, že i prohlubovat,“ naznačil Michal Petr s tím, že by v pořádání doktorandských workshopů v oblasti soutěžního práva rád pokračoval. „Pokud ne na podzim, tak určitě příští rok, a ideálně kontaktní formou.“

Workshop Soutěžní právo v oblasti digitálních technologií byl organizován v rámci projektu Jean Monnet Network European Union and the Challenges of Modern Society (Legal Issues of Digitalization, Robotization, Cyber Security and Prevention of Hybrid Threats), sdružujícím vedle Univerzity Palackého v Olomouci jako hlavního koordinátora i Univerzitu Komenského v Bratislavě, Talinskou technologickou univerzitu, Univerzitu Heidelberg a Národní univerzitu Tarase Ševčenka v Kyjevě.

Zpět