Novým děkanem teologické fakulty byl zvolen Vít Hušek

Zvolený kandidát na děkana CMTF UP Vít Hušek.
Foto: Vojtěch Duda
Čtvrtek 7. duben 2022, 8:05 – Text: Martin Višňa, Lenka Peřinová

Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého povede ve funkčním období 2022–2026 Vít Hušek, současný proděkan pro vědu a výzkum a stálý zástupce dosavadního děkana Petera Tavela. V tajné volbě o tom rozhodl akademický senát fakulty. Zvoleného kandidáta na děkana však ještě musí schválit Kongregace pro katolickou výchovu v Římě.

Členové Akademického senátu CMTF UP volili mezi třemi kandidáty. O děkanský post se vedle zvoleného Víta Huška ucházel Jaroslav Franc, vedoucí katedry komunikačních studií a předseda fakultního akademického senátu, který se samotné volby neúčastnil, a Pavel Kopeček, vedoucí katedry liturgické teologie. Vít Hušek získal nadpoloviční většinu hlasů nutnou ke zvolení ve třetím kole volby, kdy pro něj hlasovalo 9 z 11 přítomných senátorů. 

„Ve vedení fakulty jsem jako proděkan již tři volební období, troufám si tedy říci, že práci děkana znám poměrně dobře, zblízka, a doufám, že jsem nic nepodcenil. Chci navázat na všechno dobré, co se podařilo za současného pana děkana Petera Tavela a jeho předchůdkyně Ivany Vlkové. Neslibuji žádné revoluční změny, ve všech klíčových oblastech, jako je studium, věda a třetí role fakulty, budeme pokračovat dále. I v době, kdy očekáváme ve společnosti řadu změn, chci našim studentům a zaměstnancům garantovat základní jistoty a pokračovat ve stabilizaci fakulty,“ uvedl Vít Hušek.

Jak dodal, při sestavování svého proděkanského týmu by rád vycházel ze současného složení vedení fakulty.

Funkce děkana CMTF UP by se Vít Hušek měl ujmout 14. září 2022 jako sedmý děkan od znovuobnovení fakulty v roce 1990. V čele fakulty postupně stáli Vojtěch Tkadlčík, Ladislav Tichý, Pavel Ambros, Petr Chalupa a Ivana Vlková, v současnosti fakultu od roku 2014 vede Peter Tavel.

Než však bude moci být Vít Hušek jmenován děkanem fakulty, musí se k jeho zvolení vyjádřit Kongregace pro katolickou výchovu v Římě. O schválení zvoleného kandidáta na děkana fakulta žádá kongregaci prostřednictvím svého Velkého kancléře, olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera. Teprve se souhlasem kongregace bude rektorovi UP předložen návrh na jmenování zvoleného kandidáta děkanem CMTF UP. 

Vít Hušek (* 1971) působí na katedře filozofie a patrologie a je vedoucím Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty CMTF UP. Je absolventem CMTF UP a Filozofické fakulty UP, zahraniční zkušenosti získal během stáží na Institut Catholique de Paris a Katholische Universität Eichstätt. Docentem v oboru Teologie byl jmenován v roce 2017. Ve své odborné práci se věnuje raně křesťanské literatuře a dějinám křesťanského myšlení. Je členem Vědecké rady CMTF UP a Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy a několika oborových rad na CMTF UP a Husitské teologické fakultě UK.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)