Katedra dějin umění otevře novou odbornou knihovnu

Foto: Vojtěch Duda
Středa 13. prosinec 2017, 7:30 – Text: Milada Hronová

Katedra dějin umění otevře v Uměleckém centru UP novou moderní knihovnu specializovanou na české a evropské umění. Veřejnost si ji poprvé prohlédne ve čtvrtek 14. prosince v 16 hodin.

I když Richterova knihovna funguje na katedře dějin umění FF UP už od svého znovuobnovení v devadesátých letech minulého století, původně sloužila především jako příruční knihovna pro pedagogy. Studentům byla zpřístupněna pouze k prezenční výpůjčce, a to až poté, kdy se přestěhovala do Uměleckého centra UP.

 „Našim cílem bylo vytvořit kvalitní zázemí pro každodenní studium studentů. Zároveň jsme chtěli vybudovat i důstojné prostředí pro vědeckou práci akademických pracovníků. Odborná práce historiků umění totiž není bez kvalitní knihovny a především zahraniční literatury možná,“ řekla Jana Zapletalová z katedry dějin umění FF UP. Autorem projektu nové knihovny je architekt Tomáš Machovský.

Odborná knihovna katedry dějin umění FF UP, pojmenovaná po zakladateli dějin umění jako studijního oboru na olomoucké univerzitě Václavu Richterovi, obsahuje několik tisíc svazků odborné literatury a několik desítek titulů odborných periodik. Základní část fondu pochází z odkazu tohoto významného profesora. Další část pak od roku 2011 z odkazu profesora Milana Tognera, jednoho ze zakladatelů katedry. Jeho rozsáhlý a velmi cenný fond, především zahraniční literatury, byl od roku 2012 provizorně uskladněn z kapacitních důvodů ve sklepeních Zbrojnice UP.

„Nejen knižní fond profesora Tognera jsme chtěli přestěhovat do nové, velkokapacitní knihovny, která je nyní schopná poskytnout prostor pro další akvizice. Do knihovny stěhujeme i další stovky českých a zahraničních titulů, které v posledních letech nakupujeme díky velkorysým grantovým prostředkům. Doposud jsme je neměli kam umístit,“ uvedla Jana Zapletalová. Dodala, že posledních několik let odborně spravuje celý fond katedry Ústřední knihovna UP, jejíž knihovnice knihy postupně reorganizuje a zadává do elektronického katalogu. 

Zpět