Prezident Petr Pavel debatoval se studenty, Eva Pavlová otevřela centrum mediace

Foto: Vojtěch Duda, Jakub Čermák
Pondělí 30. říjen 2023, 14:10 – Text: M. Křížková Hronová, E. Hrudníková a M. Vysloužilová

Univerzitu Palackého navštívil prezident České republiky Petr Pavel s chotí Evou. Dvoudenní návštěvu Olomouckého kraje zahájil debatou se studenty ve zcela zaplněné aule filozofické fakulty. Eva Pavlová navštívila Pevnost poznání, kde se zúčastnila slavnostního otevření Centra pro řešení konfliktů a mediaci při právnické fakultě.

Prezident České republiky Petr Pavel navštívil filozofickou fakultu za doprovodu svého nejbližšího týmu. V debatě, již moderoval Ondřej Molnár, předseda Akademického senátu FF UP, a Denisa Thernerová z Politologického klubu UP, se hovořilo o mezinárodní i vnitrostátní politice, současné bezpečnostní situaci, o současné efektivitě či naopak těžkopádnosti fungování společenství, jakými jsou OSN, NATO i EU, či o umělé inteligenci. Zhruba hodinová debata v prostorách filozofické fakulty se samozřejmě nemohla vyhnout ani palčivému tématu, jakým je neuspokojivé financování vysokých škol, respektive podfinancování humanitních a sociálněvědních oborů. Prezident Petr Pavel v této debatě zdůraznil potřebu řešit jej jak v celém kontextu vysokého školství, tak v širším kontextu dlouhodobější vize České republiky. 

„Je potřeba stanovit si realistické priority, které do budoucna udrží naši zemi v pozici, v níž bychom ji rádi viděli. Vzdělávání rozhodně patří mezi základní priority,“ uvedl Petr Pavel. Nedostatečnost ve financování však nevidí jako jediné minus. „Problémem je i rovnováha mezi efektivitou celého systému, který vznikl v devadesátých letech minulého století, a svobodami, které má. Dnes se ukazují limity tohoto systému. Je tedy potřeba vést o tom otevřenou a emocí prostou debatu,“ doplnil.Prezidenta na akademické půdě Univerzity Palackého přivítal prorektor pro strategii a vnější vztahy a statutární zástupce rektora Michal Malacka. 

Ve své řeči vztahující se k nedostatečnému financování vysokých škol, a speciálně humanitních a sociálněvědních oborů, připomněl i potřebu jasných, měřitelných a transparentních kritérií kvality pro vysokoškolské vzdělávání, podle nichž by se mohlo začít pracovat na odstranění duplicit. Zdůraznil i to, že by nebylo dobré preferovat jeden proud vědění před druhým. „Stávající systém si tak trochu zvykl na vyjeté koleje. Je proto nutné připravit jak odborníky, kteří nejsou součástí ministerstev a státem řízených institucí, tak i mechanismus, podle nějž by celý systém fungoval. Také je třeba přesvědčit veřejnost, konkrétně kritickou část veřejnosti, a vytvořit tlak na stát. Je důležité, aby se tento proces rozjel co nejdřív,“ řekl před studenty i pedagogy v aule FF UP. 

Debatu sledovalo více než dvě stě studentů a pedagogů přímo v aule FF UP, dalších pět set lidí využilo možnosti sledovat diskuzi na streamu. Všem prezident Petr Pavel v závěru vyčleněného času vzkázal, aby se k současné nelehké životní realitě stavěli věcně, aby našli v sobě přesvědčení, že to, jaký život budou žít, není jen na ostatních. „Nečekejte, že bude život ideální. Je potřeba se umět poprat s životem reálným. Snažte se v rámci svých možností pro to udělat maximum, buďte aktivními a zodpovědnými občany.“Z debaty se studenty v aule FF UP.

Speciální program na Univerzitě Palackého měla manželka prezidenta Eva Pavlová. Jako čestný host se účastnila otevření Centra pro řešení konfliktů a mediaci, které funguje při katedře politologie a společenských věd právnické fakulty. Slavnostní setkání hostila Pevnost poznání.

„Vznik Centra pro řešení konfliktů a mediaci je vyústěním desetileté snahy naší právnické fakulty mediaci zavést a postupně rozvíjet. Olomoucká fakulta byla tehdy první právnickou fakultou v Česku, kde byly metody mimosoudního řešení sporů zavedeny do výuky,“ připomněla Lenka Holá z katedry politologie a společenských věd, která je pověřena vedením centra. S tím, že hlavními cíli nově vzniklého pracoviště bude dál zkvalitňovat výuku v oblasti mediace na PF UP, poskytovat mediační služby v olomouckém regionu, a to v rámci Mediační kliniky, provádět výzkum mediace a v neposlední řadě rozvíjet zahraniční spolupráci.Otevření centra mediace hostila Pevnost poznání.

V České republice je centrum unikátní. Jedinečnost je daná šířkou záběru centra i rozsahem jeho plánované činnosti. „Vím, že zatím u nás není mediace plně využita a vždy se nedostane k občanům, kteří ji plně potřebují. Chci ocenit studenty i jejich pedagogy za to, že poskytují své dovednosti potřebným občanům. Vzdělání není jen privilegium, ale i závazek předávání nabytých znalostí své zemi,” řekla první dáma. Eva Pavlová má k mediaci blízko. Před zvolením svého manžela prezidentem pracovala v mediačním centru a ve svém týmu má nyní zapsanou mediátorku. „Této profese si velmi vážím. Jsem velmi ráda, že jsem u otevření centra mohla být.“

Po otevření centra se přesunula na prohlídku Pevnosti poznání. Po krátkém úvodním seznámení s její armádní i civilní historií si prohlédla jednotlivé expozice. „Zaujaly ji nejen dílčí exponáty jako vlnostroj nebo model mozku, u kterých jsme se krátce zastavili, ale především celková mise Centra popularizace přírodovědecké fakulty, která úzce souvisí se společensky odpovědnou rolí univerzity,“ řekl ředitel Pevnosti poznání Matěj Dostálek.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)