Druhý ročník konference Dens Sanus Olomucensis nabídl témata napříč stomatologií

Foto: Martin Višňa
Čtvrtek 11. listopad 2021, 13:55

Ve dnech 5. a 6. listopadu 2021 proběhl druhý ročník konference Dens Sanus Olomucensis pořádané Klinikou zubního lékařství LFUP a FNOL a pod záštitou pana děkana Lékařské fakulty Univerzity Palackého profesora Josefa Zadražila a České stomatologické komory, která probíhala v oddělených sekcích určených pro stomatology, zubní lékaře, dentální hygienistky, zubní techniky a studenty v prostorách Teoretických ústavů lékařské fakulty.

Účast byla velká, konference se zúčastnilo přes 200 posluchačů z celé České republiky a Slovenska. Jsme velmi rádi, že konference proběhla v této pro nás všechny nelehké době tzv. prezenční formou, protože mnoho témat vedlo k bohaté diskuzi v kuloárech, díky kterým mezi sebou účastníci navazují kontakty, které následně mohou využít například v mezioborové spolupráci, a mladí lékaři díky osobnímu kontaktu mohou najít v řadách posluchačů i přednášejících své budoucí mentory.

Odborná sdělení byla zaměřena na všechna odvětví stomatologie, velké díky za zajímavou přednášku patří všem sedmadvaceti přednášejícím z Čech, Moravy, Slezska i Slovenska. Každý z posluchačů je zkušenostmi na jiné úrovni, tedy je velmi těžké posoudit, která přednáška byla více či méně zajímavá nebo přínosná. S jistotou však lze říci, že využití 3D tisku ve stomatologii je stále více debatovanou problematikou, která má sice své limity, ale každým dnem se stále vyvíjí, a právě sdělení na dané téma vedlo k mnoha dotazům během odborného programu i následně při společenském posezení. Mě osobně velmi zaujala přednáška pana docenta Petera Tvrdého, přednosty Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP a FNOL, na téma Celkové a místní komplikace v dentoalveolární chirurgii, protože z pozice zubního lékaře denně aplikuji lokální anestezii, se kterou jsou spojené možné komplikace, které mohou vést k vážným zdravotním problémům – dokonce ke smrti pacienta. Tedy je zcela nezbytné vědět, jak postupovat, pokud takové komplikace nastanou, což pan docent auditoriu velmi dobře popsal a vysvětlil.

Z řad posluchačů, přednášejících i vystavovatelů zněla slova poděkování a chvály na organizaci konference i společenského večera, který byl zpestřen zábavným i uměleckým programem. Všichni se již těšíme na ročník třetí, který se bude konat na podzim roku 2022, jak doufáme, již bez zpřísněných protiepidemických opatření, kontrol ukončeného očkování či bezinfekčnosti.

MDDr. Iva Voborná, Ph.D., přednostka Kliniky zubního lékařství LF UP a FNOL v Olomouci

Zpět