Olomoucký právník získal grant od prestižní britské univerzity

Pavel Bureš je odborným asistentem na katedře mezinárodního a evropského práva.
Foto: Gabriela Knýblová
Úterý 15. srpen 2017, 9:00 – Text: Eva Hrudníková

K internacionalizaci jedné z nejprestižnějších britských univerzit, University College London (UCL), přispěje i olomoucká právnická fakulta. A to zásluhou Pavla Bureše, odborného asistenta na katedře mezinárodního a evropského práva.

Olomoucký expert na mezinárodní právo veřejné se bude podílet na projektu Human Dignity as a Ground for a Limitation of Evolutive Interpretation of the ECHR (Lidská důstojnost jako základ pro limitaci evolutivního výkladu Evropské úmluvy o lidských právech). Právě tento projekt se dostal do vybrané společnosti projektů, které v nadcházejícím akademickém roce podpoří UCL grantem ze svého speciálního fondu.

„Grantu si velmi vážím, je to obrovská pocta. Bude to pro mě velká zkušenost a věřím, že tato aktivita do budoucna otevře další možnosti spolupráce naší právnické fakulty s londýnskou univerzitou,“ zhodnotil Pavel Bureš. Úspěšný projekt připravil společně s kolegyní Ninou Lueck, která působí na UCL. Není to jejich první spolupráce. „Známe se více než pět let, kdy ještě pracovala na Právnické fakultě Technické univerzity v Drážďanech. Nina Lueck jezdí na naši právnickou fakultu pravidelně přednášet,“ upřesnil Pavel Bureš s tím, že do aktivit v rámci UCL se zapojí v době, kdy bude působit jako vědecký pracovník (visiting fellowship) na Institute of Advanced Legal Studies v Londýně.

Podstatou podpořeného projektu budou workshopy a interaktivní semináře pro studenty a akademiky UCL organizované Ninou Lueck a Pavlem Burešem. Účastníci se na nich budou zabývat především otázkou, zda lidská důstojnost jako mimoprávní koncept může působit jako hranice pro evolutivní výklad Evropské úmluvy o lidských právech.

Londýnská univerzita podpořila projekt Human Dignity as a Ground for a Limitation of Evolutive Interpretation of the ECHR částkou dva tisíce liber ze svého speciálního fondu – Global Engegement Fund. Jeho smyslem je napomoci k větší internacionalizaci univerzity. V letošní výzvě uspělo se svými žádostmi 167 zaměstnanců UCL pracujících s kolegy v 62 zemích.

Zpět