Je dobrovolnictví in? Zapojte se do průzkumu

Ilustrační foto: 123RF.com
Pátek 22. říjen 2021, 8:00 – Text: Martin Višňa

Poslední měsíce ukázaly, jaký význam pro společnost má práce dobrovolníků. Jaký přínos má však dobrovolnictví pro ty, kteří svůj čas a energii nezištně věnují druhým? A co je k takové činnosti vůbec vede? I to zajímá katedru křesťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty UP v aktuálním dotazníkovém šetření zaměřeném na univerzitní studenty a zaměstnance.

„Chceme zjistit nejen to, jak a kde se studenti a zaměstnanci angažují jako dobrovolníci, ale rádi bychom se dozvěděli více o jejich motivaci a hodnotové orientaci. Zajímá nás také, jak vnímají přínosy dobrovolnictví nebo zda a jakou podporu v dobrovolnických aktivitách od Univerzity Palackého očekávají,“ přiblížila organizátorka šetření Tatiana Matulayová, která je zároveň garantkou Dobrovolnického centra UP.

To v letošním roce funguje již pět let, přičemž v době jeho založení byla Univerzita Palackého první vysokou školou v České republice, která se rozhodla systematicky podporovat dobrovolnickou činnost. Jedním z cílů průzkumu tak je i to, jestli je centrum v povědomí univerzitní obce.

„Výsledky budou porovnány s dotazníkovým šetřením, které jsme realizovali v roce 2016. Věříme, že získáme více dat o dobrovolnické činnosti našich studentů a zaměstnanců, které nám umožní další podporu v jejich občanské angažovanosti,“ dodala docentka Matulayová.

Šetření probíhá do konce listopadu, dotazník mohou studenti a zaměstnanci Univerzity Palackého vyplnit zde.

Univerzita Palackého v rámci podpory dobrovolnictví mimo jiné každoročně oceňuje dobrovolníky z řad svých studentů a zaměstnanců. O letošním předávání cen jsme psali zde, zhlédnout můžete také krátké videoohlédnutí na YouTube

Zpět