8. Zirmův olomoucký diskuzní den

Ukončení diskuzního dne (zleva): Prim. Diblík (Praha), MUDr. Šínová (Olomouc), MUDr. Hrabčíková (Olomouc), doc. Pitrová (předsedkyně České oftalmologické společnosti, Praha), prim. Marešová (Olomouc), prof. Řehák (Olomouc). MUDr. Karhanová (prezidentka České glaukomové společnosti, Olomouc).
Foto: Vilém Grohmann
úterý 7. listopad 2017, 8:35

V sobotu 4. 11. 2017 se v prostorách PF UP uskutečnil 8. Zirmův olomoucký diskuzní den, který uspořádala Oční klinika LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) pod vedením prof. Řeháka. Letošního ročníku se zúčastnilo 323 oftalmologů z celé republiky i ze Slovenska. 

V předvečer diskuzního dne proběhl velmi úspěšný kurz RNDr. Pluháčka (PřF UP) na téma „Zásady monokulární a binokulární korekce – brýle snadno a rychle?“, kterého se zúčastnilo 80 lékařů. 

Vlastní odborný program organizátoři rozdělili do tří bloků, z nichž každý byl moderován specialistou v dané oblasti z týmu lékařů Oční kliniky LF UP a FNOL. Obsahoval přehledové přednášky i množství zajímavých kazuistik, k nimž se mohli vyjádřit všichni účastníci prostřednictvím hlasovacích zařízení. 

První blok, moderovaný MUDr. Karhanovou, byl věnován diagnostice a léčbě diplopie v praxi. Diplopie je odborný termín pro rozdvojené vidění. V první přednášce prim. Diblík (1. LF UK a VFN v Praze) popsal, jak by měl oftalmolog při diagnostice diplopie postupovat: podrobná anamnéza (rozbor trvání diplopie, zda je jen při pohledu oběma očima současně, rozestup obrázků v závislosti na směru pohledu …), klinické vyšetření, nejčastěji tužkou před očima pacienta, a vyšetření na přístrojích sestřičkou specializující se na poruchu postavení očí. Následovali dvě přednášky MUDr. Dostálka (Centrum dětské oftalmologie, BINOCULAR, s.r.o., Litomyšl), které svou velmi vysokou odbornou úrovní tradičně doslova šokovalo většinu auditoria. MUDr. Flemrová (Evropská Oční klinika Lexum Praha) nás seznámila s riziky vzniku diplopie po refrakčních výkonech (odstranění dioptrií použitím laseru na rohovce) a po operaci šedého zákalu. V závěrečné přednášce se MUDr. Karhanová věnovala konzervativním možnostem řešení diplopie: zakrytí jednoho oka páskou, nalepení poloprůhledné fólie na brýlové sklo v celém rozsahu nebo jen v některém sektoru, předpis speciálních brýlích obsahujících optický hranol (tzv. prizma). V diskuzní části bloku jsme se dozvěděli, že dříve bude alkoholem (při stejné hmotnosti) ovlivněn člověk s převahou tukové tkáně než jedinec s vypracovanými svaly, protože svalová tkáň bohatá na vodu absorbuje alkohol velmi účinně a zabraňuje mu, aby se dostal do mozku. 

Prim. Marešová se ujala organizace druhého bloku, který se zabýval méně častými pooperačními nálezy po standardních operacích. V úvodní přednášce paní primářka popsala málo známý fenomén negativní dysfotopsie. Jedná se o obloukovitý stín v zevní části zorného pole pozorovaný po nekomplikované operaci šedého zákalu. Jeho příčinou je průnik velmi šikmých světelných paprsků přicházejících od ucha na postižené straně a procházející na sítnici mezi duhovkou a umělou nitrooční čočkou. U většiny pacientů po čase vymizí. Pouze vzácně přetrvává a může působit značné potíže. V tom případě je vhodné operační řešení: nejčastěji změna pozice stávající nitrooční čočky (posunutí její optické části před čočkové pouzdro), nebo vložení další umělé nitrooční čočky bez dioptrické síly mezi stávající umělou nitrooční čočku a duhovku. Pooperační péčí po filtrujících operacích zeleného zákalu (glaukomu) se zabývala doc. Pitrová (Privátní oční klinika JL, Praha). Zdůraznila přínos a techniku provádění masáží oka po operaci k podpoře filtrace (odtok nitrooční tekutiny z oka pod spojivku s cílem snížení nitroočního tlaku a omezení jeho kolísání). MUDr. Šimičák (Oční klinika LF UP a FNOL) nás seznámil s velmi vzácnou, ale fatální komplikací po operaci sítnice, tzv. panoftalmií = akutní hnisavý zánět celého očního bulbu. V prezentovaném případě došlo ke vzniku velmi agresivní infekce druhý den po operaci. Pacientka však vyhledala odborné vyšetření až po více než 48 hodinách, během nichž již zánět postihl celé oko a ani razantní aplikací antibiotik do žíly, v očních kapkách a injekcemi do oka, se oko nepodařilo zachránit. Byli jsme nuceni ho vyjmout. Bude následovat zhotovení individuální oční protézy. Ta mívá tak skvělý kosmetický efekt, že často ani lékařský personál, který pacientku nezná, nepozná, že se mezi víčky nachází protéza, a ne vlastní vidoucí oko. K prevenci pooperační infekce je velmi důležité všechny pacienty po operaci upozornit na úzkostlivé dodržování hygieny a zamezení dotýkání se operovaného oka. Pooperačním nálezům po transplantacích rohovky se věnovala MUDr. Šínová (Oční klinika LF UP a FNOL). Za nejdůležitější informaci z jejího sdělení považuji pozitivní trend nárůstu částečných transplantací rohovky v České republice, stejně jako ve světě. Tzv. DMEK, tedy transplantace jen nejvnitřnější vrstvy buněk rohovky, je sice technicky velmi náročná operace, ale poskytuje pacientovi velmi časně po operaci velmi dobrou zrakovou ostrost, je zatížena malým výskytem selhání transplantátu a je opakovatelná. Zásadním opatřením v pooperačním období je neměřit nitrooční tlak bezkontaktním tonometrem, protože náraz proudu vzduchu na rohovku by odmrštil transplantát od rohovky a zhatil by úspěšnou operaci. 

Ve třetím bloku jsme s MUDr. Hrabčíkovou a jejími hosty (Bc. Mrvou, MUDr. Karkanovou, panem Hrazdírou a MUDr. Sendlerem) řešili problematiku speciálních individuálních kontaktních čoček: tvarově stálých (= pevných = tvrdých) a hydridních (skládají se z pevného centra a měkkého okraje). Tyto speciální typy kontaktních čoček jsou určeny pro pacienty s nerovnoměrně zakřivenou rohovkou při různých jejích onemocněních nebo po operacích na rohovce, kdy není možné dosáhnout uspokojivého vidění s brýlemi ani s běžnými měkkými kontaktními čočkami. 

Diskuzní den ukončila svým vystoupením doc. Pitrová (předsedkyně České oftalmologické společnosti), která opět ocenila vysokou kvalitu odborného programu a bohatou diskuzi k probíraným tématům. 

Děkujeme Konferenčnímu servisu UP za organizační zajištění konference.

MUDr. Petr Mlčák, Oční klinika LF UP a FNOL